Alergologové a imunologové ocenili publikaci Mladé fronty

Publikace Potravinová alergie a intolerance autorů MUDr. Martina Fuchse a kolektivu vyhrála cenu Dr. Josefa Lišky za rok 2016.

Ocenění uděluje Výbor

České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP.
Cena bude předána v prosinci na slavnostní pracovní schůzi alergologů a klinických

imunologů.
Kniha, kterou publikovalo vydavatelství Mladá fronta v edici Postgraduální medicína, přispívá k hlubšímu pochopení různých typů potravinových alergií, jejich příznaků i specifických způsobů diagnostiky a léčby.

Potravinovou alergii podmiňuje nežádoucí specifická imunitní odpověď na potravinové antigeny. Její incidence ale neustále stoupá, což je dáno jak samotným genomem, tak především životním prostředím, výživou i způsobem života. Kniha se rovněž zaměřuje na nejznámější potravinové intolerance, jejichž spouštěčem jsou naopak čistě neimunologické mechanismy.

Obecná část publikace věnuje pozornost epidemiologii, patofyziologii, alergenům, projevům onemocnění, diagnostice i novinkám v molekulární diagnostice, léčbě, prognóze a také legislativě. Druhá, speciální část, představuje jednotlivé potravinové skupiny. Nechybí ani přehledy možných zkřížených reakcí.

Ohodnoťte tento článek!