Americká nadace podporuje výzkum FNUSA-ICRC

Kamil Paruch a Jakub Švenda z týmu Medicinální chemie Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) získali grant ve výši 300 tisíc USD (7,5 mil. Kč) od americké nadace Isabel & Alfred Bader Fund.

Grant byl poskytnut na období tří let s cílem pomoci týmu pokračovat ve výzkumu vybraných závažných onemocnění za použití

metod organické chemie. Jejich zkoumání v rámci FNUSA-ICRC a Masarykovy univerzity již přinesl kvalitní publikace a patenty na nové léčivé látky s potenciálním využitím k léčbě závažných onemocnění. Grant doplní finanční prostředky, které laboratoř již získala z národních a mezinárodních zdrojů. Pomůže zajistit flexibilní financování vybraných aktivit, a tím bude doplňovat financování ze standardních výzkumných grantů a zajistí hladké pokračování výzkumu. Přispěje také ke zvýšení počtu talentovaných českých studentů chemie, kteří se hlásí o stipendia Alfreda Badera. Ta umožňují studovat chemii na prestižních amerických univerzitách. Vědcům Paruchovi a Švendovi v minulosti umožnily peníze studovat na Columbia University a Harvard University.

Fond je pojmenován po Isabele a Alfredu Baderových z amerického Milwaukee, kteří se dobročinným účelům v České republice věnují už dlouho. Podporují české studenty chemie prostřednictvím Stipendií Alfreda Badera, díky nimž mohou studovat na Harvard University, Columbia University, Imperial College of London či na University of Pennsylvania. Od roku 1994 každoročně uděluje Česká chemická společnost Ceny Alfreda Badera za výzkum v organické a bioorganické chemii. Isabel & Alfred Bader Fund v ČR rovněž dotuje program zaměřující se na podporu občanské společnosti, vzdělávání a kultury.

Výzkumný tým Kamila Parucha (1. řada vlevo) a Jakuba Švendy (1. řada vpravo)

Ohodnoťte tento článek!