Anatomie: Třetí díl – třetí vydání – tři svazky

V březnu byl v Akademickém klubu 1. LF UK slavnostně pokřtěn třetí díl trojdílné Anatomie autorů prof. MUDr. Radomíra Čiháka, DrSc., et al.

Tento díl je na přání autorů i studentů rozdělen do tří samostatných knih. Učebnice je považována za základní studijní materiál pro mediky, lékaře v atestační přípravě i specialisty v jednotlivých oborech.
Poslední díl celobarevné učebnice obsahuje anatomii kardiovaskulárního systému, centrálního nervstva, periferních mozkomíšních a vegetativních nervů, kůže a smyslových orgánů.
Jde o významné učebnice, které jsou již mnoho let žádány lékařskými fakultami a klinickými pracovišti. Tento díl upravili a doplnili prof. Radomír Čihák, prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc., a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. Knihu ilustrovali akademický malíř Ivan Helekal, Mgr. Jan Kacvinsky a Stanislav Macháček. Publikace obsahuje 340 originálních barevných složených obrázků.
Komplet je považován za základní stavební kámen pro celoživotní studium v teoretických, preklinických i klinických oborech medicíny. Publikace je pravidelně aktualizována podle dosavadních poznatků. Všechny díly jsou doplněny celkem 1400 originálními barevnými vyobrazeními. Tento trojdílný komplet anatomií je považován za jeden z vrcholů naší odborné literatury jak po stránce didaktické, tak po stránce ilustrací, preciznosti a provedení.

Ohodnoťte tento článek!