Anesteziologické sympozium

V prostorách Erbia Congress Centra uspořádala divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta sympozium Perioperační medícína. Konalo se 6. června. Zároveň se pokřtila kniha Perioperační medicína nejen pro praktické lékaře.

Odbornými garanty sympozia zařazeného do Postgraduální akademie byli doc. MUDr. Petr Štourač, Ph. D. z Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace LF MU a FN Brno a prim. MUDr.
Dagmar Seidlová z II. anesteziologicko-resuscitačního oddělení a Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF MU Brno. Oba garanti jsou zároveň autory publikace Perioperační medicína nejen pro praktické lékaře, která byla během sympozia pokřtěna. Cílem autorů bylo představit anesteziologii a resuscitační medicínu jako prudce se rozvíjející obor, který díky moderním postupům a zavádění stále sofistikovanější monitorace dokáže zvládnout i ty nejkomplikovanější výkony u zdravotně velmi kompromitovaných pacientů. Účelem knihy bylo nejen nastínit pohled anesteziologa na předoperační přípravu, ale také vysvětlit specifika nejčastějších operačních výkonů. .“

Ohodnoťte tento článek!