Anoro Ellipta pomáhá pacientům s CHOPN

Studie společnosti GSK prokázala superioritu přípravku Anoro Ellipta ve srovnání s přípravkem Spiolto Respimat při zlepšení plicních funkcí u pacientů trpících chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).

CHOPN je progresivní chronické onemocnění, které celosvětově postihuje více než 300 milionů lidí. Společnosti GSK a Innoviva dnes zveřejnily příznivá zjištění studie srovnávající léčbu pomocí kombinace antagonistů muskarinových receptorů s dlouhodobým účinkem (LAMA) a agonistů beta-adrenergních receptorů s dlouhodobým účinkem (LABA) podávané ve fixní dávce jednou denně. Studie hodnotila přípravky Anoro Ellipta (umeclidinium/vilanterol 62,5 µg/25 µg; UMEC/VI) a Spiolto Respimat (tiotropium/olodaterol 5 µg/5 µg; TIO/OLO) určené k léčbě symptomatických pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).

Primárním cílem osmitýdenní, otevřené, zkřížené studie zahrnující 236 pacientů s CHOPN bylo prokázání non-inferiority UMEC/VI ve srovnání s TIO/ OLO, pokud jde o zlepšení plicních funkcí hodnocené na základě hodnoty trough FEV1 (usilovně vydechnutý objem za 1 vteřinu) v osmém týdnu léčby. Tento cíl byl splněn a dále také kombinace UMEC/VI prokázala superioritu ve srovnání s TIO/OLO, neboť po osmi týdnech byl mezi oběma přípravky zjištěn rozdíl ve zlepšení hodnoty trough FEV1 o 52 ml (UMEC/VI 180 ml vs. TIO/OLO 128 ml; 95% interval spolehlivosti: 28, 77; P<0,001).

U obou přípravků byla zjištěna podobná snášenlivost i podobný bezpečnostní profil, přičemž celková míra výskytu nežádoucích příhod v průběhu léčby dosahovala 25 % ve skupině s UMEC/VI a 31 % ve skupině s TIO/OLO.

Polde Erica Dubea, senior viceprezidenta a ředitele globální respirační divize společnosti GSK, je jednoznačným cílem při léčbě pacientů s CHOPN zlepšení plicních funkcí. Problém, jemuž až doposud odborníci ve zdravotnictví čelili, byla nedostatečná diferenciace v rámci třídy LAMA/LABA. To byl také důvod, proč jsme se rozhodli pro provedení studie, která poskytuje první přímé srovnání dvou přípravků obsahujících kombinaci LAMA/LABA podávanou ve fixní dávce jednou denně. Údaje vyplývající ze studie ukazují, že UMEC/VI (přípravek Anoro) umožňuje ve srovnání s komparátorem TIO/OLO dosáhnout výraznějšího zlepšení plicních funkcí.

Zdroj: GSK a INNOVIVA

Molekula umeclidinium/vilanterolu

Ohodnoťte tento článek!