Aplikace kryoprezervovaných fibroblastů s nanočásticemi zlata v léčbě popálenin

Léčba hlubokých popálenin je komplikovaný a dynamický proces, který zahrnuje fázi zánětu, angiogeneze, novotvorby tkáně a její remodelaci.

Nejslibnější metodou v léčbě ran je použití kultivovaných lidských buněk, které nevyvolají rejekci. V následujícím článku bude prezentována studie zabývající se možností léčby hlubokých popálenin za pomoci kultivovaných fibroblastů v kombinaci s nanočásticemi zlata.

Jednou ze základních otázek buněčné biologie je objasnění efektu kmenových buněk při regeneraci a reparaci poškozených tkání. Pro svůj prokazatelný regenerační efekt byly pro léčbu chronických ran použity kultivované fibroblasty.

Nanočástice zlata byly použity již dříve jako vektor pro přenos terapeuticky účinných molekul do buněk. Bylo však zjištěno, že zlato má ve vysokých koncentracích toxický efekt. Nižší koncentrace naopak zvyšovaly proliferaci fibroblastů a snižovaly aktivaci apoptózy a rozvoj nekrózy.

Experimentální studie – hojení s pomocí kultivovaných fibroblastů a částic Au

Nabízela se tedy otázka, zda by kombinovaná léčba za pomoci kultivovaných fibroblastů s příměsí nanočástic zlata v nízkých koncentracích byla možná a účinná. Pro realizaci experimentu byl zvolen zvířecí model – studie probíhala na krysách s termickým popálením třetího stupně. Hypotéza byla založena na regeneračním efektu fibroblastů a antioxidačním efektu nanočástic zlata.

Popálená zvířata byla rozdělena do tří skupin. První z nich sloužila jako kontrolní, u nichž popálení léčeno nebylo. Druhé skupině byly na popáleninu aplikovány kultivované fibroblasty. Třetí skupina byla léčena kultivovanými fibroblasty v kombinaci s nanočásticemi zlata. Na jeden cm2 bylo aplikováno 5× 104 buněk. Výsledek experimentu byl vyhodnocen 21. den po aplikaci buněk.

Výsledky experimentu

V porovnání s kontrolní skupinou bylo dosaženo výrazně lepších výsledků u léčených zvířat. Pokud ale porovnáme skupinu dvě a tři, lepší výsledky byly zaznamenány u té třetí, pak kde byly aplikovány fibroblasty s nanočásticemi Au. Imunofluorescenční metoda prokázala, že částice zlata akcelerují syntetické procesy, a dochází tak k rychlejší obnově kolagenu I. a III. typu. Výsledek experimentu souvisí s unikátní strukturou a antimikrobiálními vlastnostmi nanočástic zlata.

Shrnutí a závěr

Experimentální studie ukázala, že současné použití kultivovaných fibroblastů v kombinaci s nanočásticemi zlata je do budoucna efektivní a slibnou metodou. Pozitivní výsledky jsou důsledkem regeneračního efektu fibroblastů a antioxidačního efektu nanočástic Au.
www.prolekare.cz Zdroj: Volkova N., Yukhta M., Pavlovich O., Goltsev A. Application of cryopreserved fibroblast culture with Au nanoparticles to treat burns. Nanoscale Res Lett 2016 (11): 22.

Ohodnoťte tento článek!