APO ocenila projekty pacientských organizací

Setkání absolventů vzdělávacího projektu Akademie pacientských organizací APO Alumni 2016 se konalo pod záštitou velvyslance Francie v ČR Charlese Malinase v prostorách francouzské ambasády. Na setkání byli vyhlášeni laureáti historicky první APO ceny.

Vzdělávací projekt, který zastřešuje Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), uzavřel svůj čtvrtý ročník. Mezi hosty slavnostního setkání byli zástupci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice a náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová, která pacientské organizace dlouhodobě podporuje.

V České republice působí více než 230 pacientských organizací. Ucelený systém jejich vzdělávání zatím neexistuje, proto v roce 2012 vznikla pod hlavičkou AIFP Akademie pacientských organizací. Letošní ročník nabídl semináře z oblasti fundraisingu, sociálních médií a PR nebo managementu. „Naším cílem je pomáhat pacientským organizacím, aby mohly fungovat samostatně a nezávisle. Jsou důležitou součástí zdravotnického systému a podílejí se na jeho zlepšování,“ uvedl výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček.

V kategorii Nejlepší probíhající projekt zvítězilo sdružení Mamma Help s projektem „Říct to dětem“, který řeší jak sdělit dětem, že jejich matka je nemocná. V kategorii Nejlepší projektový záměr byl oceněn projekt „Rodina s Parkinsonem“ sdružení Parkinson-Help, z. s. Díky APO ceně získávají organizace prostředky na medializaci či realizaci projektu. „Společnost vnímá parkinsoniky, jako kdyby měli chřipku. Říkají nám, ať se přemůžeme, ale nechápou, že to kvůli nemoci nejde. Náš projekt jim ukáže, jakým problémům reálně čelíme a jak nám mohou v běžných každodenních situacích pomáhat,“ vysvětlila Romana Skála-Rosenbaum ze sdružení Parkinson-Help.

Na setkání APO zleva Zuzana Komárková z AIFP, Romana Skála-Rosenbaum z Parkinson-Help, Lenka Teska Arnoštová, Jana Drexlerová z Mamma Help a Alena Šteflová z WHO

Ohodnoťte tento článek!