APO vede pacienty do systému

Zástupci 32 pacientských organizací se koncem srpna zúčastnili druhého ročníku Letní školy Asociace pacientských organizací (APO). Akce má podporu odborných společností ČLS JEP, farmaceutických firem a také ministerstva zdravotnictví.

APO Letní škola se uskutečnila ve spolupráci Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Představitelé pacientských organizací měli příležitost rozšířit své teoretické i praktické znalosti a rozvíjet dialog s odbornými lékařskými společnostmi. „Vzdělaný a spolupracující pacient je pro časnou diagnostiku a úspěšnou léčbu nemocí stejně důležitý jako kvalita léků nebo operačních postupů. To platí zejména v českém prostředí, kde se pacienti velmi často setkávají, například v médiích nebo i některých lékárnách, s informacemi o zcela nevědeckých a šarlatánských postupech. To je hlavní důvod, proč se AIFP a ČLS JEP trvale snaží o co největší spolupráci s pacientskými organizacemi. APO Letní škola, stejně jako další aktivity AIFP, jsou pro tuto spolupráci velmi dobrou platformou,“ řekl ke vzdělávání pacientů předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina.

Vztahy upraví zákon

Atraktivitu setkání zvýšila interaktivní diskuse se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR. „Role pacientských organizací v našem zdravotnickém systému je zcela nezastupitelná, jejich vliv na vzdělanost pacientů je zásadní. I to je jeden z důvodů, proč na ministerstvu zdravotnictví klademe velký důraz na komunikaci a spolupráci s pacientskými organizacemi a organizujeme pro ně mimo jiné řadu vzdělávacích seminářů. Pacientské organizace musejí být pro ministerstvo, nemocnice i samotné lékaře partnerem, se kterým právě na vzdělanosti pacientů mohou spolupracovat. I proto vítám aktivity Akademie pacientských organizací v čele s APO Letní školou,“ uvedla náměstkyně Lenka Teska Arnoštová.

Náměstek pro legislativu Radek Policar při té příležitosti oznámil, že ministerstvo se bude v dohledné budoucnosti věnovat legislativě, která upravuje vztahy mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty. „Dosavadní pravidla jsou docela komplikovaná a téměř denně řešíme sporné případy. Naším cílem do budoucna je, aby ani pacienti, ani zdravotníci nepotřebovali k pochopení a výkladu vzájemných vztahů právnické kolegium. Výklad práv je potřeba zjednodušit,“ zdůraznil náměstek.

Diskuse nad diagnózami

Na APO Letní škole byla největší pozornost věnována diskusi mezi zástupci pacientských organizací a odborných lékařských společností. Při kulatých stolech se řešilo celkem 11 diagnóz: diabetologické, revmatologické, gastroenterologické, onkologické, neurologické, psychiatrické, hematologické, dětské neurologické, multioborová a vzácná onemocnění, a dětská onemocnění.

„Po vydařeném prvním ročníku bylo logické navázat a zorganizovat letní školu i letos. Zájem o ni byl ještě vyšší než loni. Sešla se stovka účastníků. Jsem vděčný za úzkou spolupráci s pacientskými organizacemi, odbornými společnostmi i za podporu, které se tomuto projektu dostává ze strany ministerstva zdravotnictví,“ ujistil výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček.

Ohodnoťte tento článek!