Astma ve stáří

Seniorský věk (> 65 let) může být provázen řadou zdravotních potíží. Mezi ně patří také onemocnění průduškovým astmatem. To může pacienta provázet po celý život, ale může i vzniknout poprvé až v tomto věkovém období.

Světová populace stárne, v ČR je v současnosti asi 14 % populace ve věku seniorů, tj. nad 65 let věku. Z tohoto důvodu bude také přibývat pacientů v tomto věku s onemocněním bronchiálním astmatem. Astma se svým průběhem ve stáří v mnohém odlišuje od astmatu v jiných věkových kategoriích. Může se projevovat nespecifickými příznaky, které se podobají jiným nemocem pro tento věk typickým (např. onemocnění srdce). Často se na onemocnění astmatem vůbec nemyslí, a tak astma není diagnostikováno a léčeno vůbec.

Odlišné projevy u starších pacientů

Je třeba si uvědomit, že s věkem je spojena řada změn v organismu. Mění se struktura a funkce plic, sledujeme také různé změny na srdci a cévách. Mohou se objevit příznaky signalizující poruchy funkcí jiných systémů, jako jsou systém nervový (změna reakčního času, poruchy paměti), duševní (depresí trpí ve stáří 10–15 % lidí), imunologický (změny v obranyschopnosti). Tyto vlivy musíme brát v úvahu, protože dochází ke změnám ve vnímání příznaků z dýchacích cest (pocit dušnosti), slabost hrudní stěny nedovolí dostatečný nádech a výdech nutný pro správné vyšetření funkce plic, síla stisku ruky nemusí být dostatečná pro správné užívání léků v inhalační formě. Může se objevit horší vštípivost nových pokynů pro léčbu pravidelnou a pro zvládnutí akutního zhoršení nemoci. Ve stáří se objevuje osteoporóza, jejíž výskyt v ČR je udáván u 428 tisíc žen nad 50 let věku a u 195 tisíc stejně starých mužů. Tito lidé jsou ohroženi zlomeninou kostí. Proto je např. Americkou akademií pro alergii a klinickou imunologii doporučeno u pacientů seniorů inhalujících dávky kortikosteroidů vyšší než 1000 mikrogramů/den podávání vápníku a vitaminu D a preventivní léčba osteoporózy příslušnými léky. Je také doporučeno pravidelné každoroční očkování proti chřipce.
Výskyt astmatu ve stáří se neliší od výskytu v jiných věkových skupinách dospělých, tj. 5–10 %. Spouštěče astmatu jsou stejné jako u jiných věkových kategorií, tj. především alergeny a infekce. Proto je nutno dodržovat důslednou úpravu prostředí (zvláště opatření proti roztočům) a důsledně doléčovat všechna nachlazení.

Opatření při léčbě

Léčba se zásadně neliší od léčby v jiném věkovém období. Je však potřeba přihlédnout k dalším souběžně probíhajícím onemocněním (vysoký tlak, onemocnění srdce apod.) a na každé návštěvě si tyto údaje doplňovat a upřesňovat (např. vznik nového onemocnění, změna léčby ostatních nemocí). Více pozornosti je třeba věnovat inhalační technice, volit velmi jednoduchý režim (podávání léků 2x denně), důsledně pacienta vybavit písemným plánem pravidelné léčby a léčby při zhoršení. Instrukce je třeba předat také „třetí osobě“, mnohdy totiž pacient nemusí být samostatný ve vedení léčby a v posouzení svého zdravotního stavu.
(Převzato z: www.cipa.cz)

O autorovi| MUDr. Bronislava Novotná, Ph. D., alergologická ambulance, Interní gastroenterologická klinika FN Brno

Ohodnoťte tento článek!