Audity v nemocnicích přiostřily meziresortní diskusi o financování zdravotnictví

Nemocnice, které od ministerstva financí (MF) obdržely návrhy auditních zpráv hodnotících veřejné zakázky, si ve společném prohlášení postěžovaly na neprůhlednost auditu. Spustily tak politickou přestřelku mezi resorty financí a zdravotnictví, nad kterou se pozastavuje i Evropská komise (EK).

Audity veřejných zakázek letos v červnu a červenci provádělo ministerstvo financí. Kontrola se týkala zejména čerpání peněz z Evropské unie (EU) z let 2008 až 2013, a to na nákup přístrojů a vybavení onkologických a traumatologických center. Jak ale uvedli zástupci nemocnic, auditoři vytýkali zdravotnickým zařízením také procesní chyby související s tehdy platným zněním zákona o veřejných zakázkách. „Cílem auditu bylo mimo jiné ověřit riziko a podezření Evropské komise ohledně možné předraženosti pořizované zdravotnické techniky a dodržení postupů pro zadávání veřejných zakázek. Všechny audity jsou nyní v tzv. kontradiktorním řízení, kdy auditované subjekty obdržely návrhy zpráv z auditu a měly by k těmto návrhům zpráv poslat svá stanoviska. To znamená, že audit nebyl dosud dokončen,“ uvedl mluvčí ministerstva financí Radek Ležatka.

Nemocnice se chtějí soudit

Ředitelé ale považují audit za nekorektní a účelově vedený k negativním výsledkům. Ředitelů kontrolovaných nemocnic se zastal i ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. „Dosud jsem měl ojedinělé signály od některých ředitelů, že s audity nebylo něco v pořádku, ale svědectví řady ředitelů předčilo veškerá špatná očekávání a upřímně mě šokovalo. Všichni ředitelé mi telefonicky potvrdili, že se již na počátku auditu neoficiálně dozvěděli, že výsledek kontroly bude špatný a audit pouze zjistí, jak moc špatně dopadne,“ uvedl ministr Němeček v prvotní reakci. Ředitelům se dle jejich vyjádření na tiskové konferenci nelíbilo, že auditoři nechtěli uvést jména expertů, kteří nákup přístrojů posuzovali.
Ředitelé také zmiňovali, že některé zakázky již dříve kontrolovaly jiné české kontrolní úřady a chyby nenašly. To uvedl například ředitel Nemocnice Jihlava Lukáš Velev pro regionální deník. „Tuto konkrétní zakázku už zkoumal finanční úřad i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a pochybení nenašly. V návrhu auditní zprávy z ministerstva financí nám nevytýkají ceny, ale procesní pochybení z pohledu tehdy platné verze zákona o veřejných zakázkách. A v tomto případě jde o spekulativní věc,“ domnívá se ředitel Velev a hodlá se v případě potřeby soudit: „Budeme se bránit právní cestou, požaduji právo na spravedlivý proces.“

(Ne)sdělená jména auditorů

„Není pravda, že by byly osoby provádějící audit neznámé, jak uvádí někteří ředitelé nemocnic a ministr zdravotnictví. Jména členů auditních týmů včetně expertů na jednotlivé oblasti byla sdělena regionálním radám, ministerstvu pro místní rozvoj i ministerstvu zdravotnictví, tedy panu ministru Svatoplukovi Němečkovi. A mimo jiné i ROP Jihovýchod, reprezentovanému panem poslancem a hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem. Všechny auditované subjekty tak byly informovány o složení auditních týmů a osob, které se na auditu podílejí,“ kontruje mluvčí ministerstva financí Ležatka.
To ale předseda Regionální rady Jihovýchod Jiří Běhounek odmítl: „Jako předseda Regionální rady Jihovýchod se ohrazuji proti nepravdivé tiskové zprávě ministerstva financí týkající se auditů zdravotnictví, v níž se výslovně uvádí, že byla Regionální radě Jihovýchod kromě jmen auditorů sdělena i ‚jména expertů na jednotlivé oblasti‘, kteří se na auditu budou podílet. Tato jména sdělena nebyla. Fakt, že nelze přezkoumat tvrzení nebo posudky konkrétních expertů na zdravotnická zařízení, je přitom jasným znakem netransparentnosti těchto auditů,“ ohradil se Jiří Běhounek.

Na popud EU

Ministerstvo financí považuje reakci ministerstva zdravotnictví, které se slovy ministra nemocnic zastalo, jako nepřípustné ovlivňování auditu. „Audit MF je nezávislý na jakýchkoli jiných kontrolních mechanismech. Pokud jsme odhalili problémy v čerpání dotací, které neodhalilo MZ, je možné, že to svědčí o nějakém systémovém selhání jejich funkce. Audit provádíme na základě zadání Evropské komise. Již před rokem jsme si s EK vyjasňovali vzorek auditu, jeho proces i metodiku,“ řekl první náměstek ministra financí Jakub Wagenknecht s tím, že bylo navrženo dvacet auditů v integrovaném operačním programu a patnáct auditů v regionálních operačních programech, které budou auditovány v druhé fázi.

Politický tlak na kontroly

Zadání auditů bylo reakcí na zprávu, kterou si Evropská komise nechala vypracovat během podzimu 2013. V dokumentu, hodnotícím míru korupce v českém zdravotnictví, byly tehdy nejčastější příčinou zpronevěry označeny právě veřejné zakázky. Evropská komise vyjádřila slovy své mluvčí Shirin Wheelerové znepokojení nad nynější politizací auditů v nemocnicích. „Jsme velmi znepokojeni tím, jak se celá věc politizuje, a také veřejným zpochybňováním kvality auditu. Ohrožuje to nezávislost auditního orgánu na ministerstvu financí,“ řekla ČRo mluvčí komise.
Jako politickou kauzu ze strany ČSSD označil audity i ministr financí Andrej Babiš. Ministerstvo financí na svých stránkách navíc dodalo, že současný ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček byl v případě auditovaných projektů příjemce FN Ostrava v pozici statutárního zástupce této nemocnice, a tudíž byl odpovědný za realizaci daných projektů. „Zásah do činnosti auditního orgánu formou zpochybňování auditních postupů, nezávislosti a jeho objektivity je nepřípustné, zvláště pak osobami, které měly zodpovědnost za řízení a realizaci jak na úrovni operačních programů, tak na úrovni financovaných projektů, které jsou předmětem probíhajícího auditu,“ uvedl mluvčí MF Ležatka.

Kolik to bude stát

Sankce, které z auditních zpráv zatím vyplynuly, se podle informací nemocnic počítají na desítky milionů korun. MF ale prozatím žádné výsledky nezveřejnilo a do ukončení ani nesmí, zakazuje to zákon. I proto MF odmítlo vyhovět žádosti ministra zdravotnictví, aby byly zprávy z auditů zveřejněny.
Rozepři mezi jednotlivými ministerstvy okomentoval také premiér Bohuslav Sobotka. „Nebylo by dobře, aby ministerstvo financí způsobilo nemocnicím velké rozpočtové problémy. Audit může mít velmi negativní rozpočtové dopady a my chceme peníze šetřit, ne je utrácet za zbytečné soudní spory mezi nemocnicemi a ministerstvem financí,“ řekl v ČT premiér. Zároveň však dodal: „Pokládám za důležité, aby ministerstvo financí nepřišlo o svou pověst z hlediska nestrannosti, odbornosti a kompetence. Neměly by být žádné pochybnosti o tom, že audity jsou vykonávány maximálně profesionálně na základě platné metodiky.“ S konkrétními závěry chce Bohuslav Sobotka počkat, dokud nebudou hotové kompletní výsledky auditu. V polovině října by se nad jednotlivými zprávami měli sejít také ministři dotčených resortů Svatopluk Němeček a Andrej Babiš. Závěrečná auditní zpráva pro Evropskou komisi bude podle náměstka MF Wagenknechta hotová do poloviny prosince 2014.

MF schraňuje data o hospitalizacích

V těchto dnech uvedlo ministerstvo financí, že sestavilo databázi údajů o nákladech nemocnic a srovnání úhrad zdravotních pojišťoven. Cílem je zmapování a následné vyhodnocení informací o poskytované zdravotní péči a úhradách v akutní lůžkové péči, která tvoří největší podíl vynaložených prostředků v systému veřejného zdravotního pojištění. Databáze obsahuje finanční toky v pětileté časové řadě v rozsahu téměř 100 miliard korun ročně ve zhruba 150 nemocnicích. Databáze obsahuje přes 9 milionů hospitalizací, 100 milionů dokladů a přibližně 500 milionů kódů výkonů, léků a materiálů za období pěti let. „Již první výstupy poukazují na značné rozdíly v úhradách za výkony, nákladech za léky a zdravotnické prostředky a za srovnatelnou péči mezi jednotlivými nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami,“ řekl ministr Babiš. Ministerstvo zdravotnictví databázi zpochybnilo. „Zpráva o databázi je zarážející, protože zákony jasně definují možnosti zpracování dat podobného rozsahu a ministerstvo financí není v těchto zákonech zahrnuto jako zpracovatel dat zdravotních pojišťoven,“ reagoval na dotaz ČTK Svatopluk Němeček.

Metodika vykazování

Podle ministra zdravotnictví je zarážející i to, kde ministerstvo financí vzalo metodiku ke zpracování dat o hospitalizacích. „Je veřejným tajemstvím, že tuto metodiku nemáme v ČR v pořádku. Je-li tedy hlavním objevem projektu, že vykazování hospitalizační péče a její úhrady v ČR neprobíhají standardně a transparentně, pak jde o objev srovnatelný s objevem Ameriky,“ prohlásil ministr Němeček.
Ministr zdravotnictví připomněl, že problémy s financováním nemocniční péče vedly už před řadou měsíců k tomu, že ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) zahájil jeho úřad komplexní práci na novém pojetí úhrad tak, aby byl systém v budoucnu maximálně spravedlivý a odrážel skutečně oprávněné náklady. „Už v dubnu pan ministr Němeček označil za chybu, že správa a rozvoj systému není pod kontrolou zdravotnictví, a oznámil, že převedení této činnosti od současného správce, jímž je Národní referenční centrum, bude vzhledem ke složitosti problematiky připraveno jako samostatné opatření,“ doplnila mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová. Záměr, který je obsažen i v koaliční smlouvě, se má podle ní uskutečnit počátkem roku 2015.

Ohodnoťte tento článek!