Banka ženského-materského mlieka

Banka ženského-materského mlieka má obrovský prínos v možnostiach podávania ženského- materského mlieka deťom s nízkou pôrodnou hmotnosťou, hlavne extrémne nezrelým novorodencom a chorým novorodencom, a to nielen od vlastnej matky, ale aj od darkyne s prebytočným množstvom mlieka. Vzhľadom na stúpajúci trend alergických ochorení je vhodné podávať pasterizované ženské mlieko všetkým novorodencom prvé dni po narodení až do rozvoja laktácie matky.

História banky ženského mlieka

Prvá mliečna banka bola založená v Nemecku v roku 1919. Od roku 1921 sa vykonáva pasterizácia podľa Holdera.
Medzinárodné združenia, ktoré vydávajú záväzné nariadenia pre činnosť bánk sú: • The Human Milk Banking Association of North America – založená v roku 1985 • United Kingdom Association for Milk Banking (UKAMB) Indikácie pre podávanie ženského mlieka sú: (The Human Milk Banking Association of North America) 1. Nutričné: nezrelosť, malabsorpcia, renálne zlyhanie, intolerancia stravy, vrodené metabolické poruchy, popáleniny, tiež po chirurgických výkonoch 2. Liečebné: a. Liečba infekčných ochorení – závažné hnačky, gastroenteritída, ulcerózna kolitída, botulizmus, sepsa, pneumónia, hemoragická konjuktivitída b. Po chirurgických výkonoch – omfalokéla, gastroschíza, črevné obštrukcie, po kolostómii c. Imunodeficientné ochorenia – pacienti pod imunosupresívnou liečbou, alergie, IgA deficiencia 3. Preventívne: prevencia AIDS, NEC, Crohnova choroba, colitída, alergia na umelú mliečnu výživu 4. Použitie v dospelosti: pri cirhóze pečene, doplnková výživa v starobe, preventívne pri autoimunitných ochoreniach (napr. lupus), pri liečbe AIDS, artritídy, pri ochoreniach oka, popáleninách – lokálny epidermal growth factor, pri liečbe rán Vo Veľkej Británii a v USA je ženské mlieko spoločne mixované od 2 – 3 darkýň.
Mlieko darkýň, ktoré porodili pred 36. týždňom sa podáva nezrelým novorodencom a novorodencom do 4. týždňa života. V súčasnosti sa sústreďuje pozornosť na proteíny v ženskom mlieku (hlavne human lactoferrin), ktoré sa skúšajú pri liečbe rakoviny, astmy a neurologických ochorení. V USA a Japonsku sa pri liečbe AIDS využíva recombinant human lactoferrin (rhLF).
Darkyňou môže byť zdravá žena, ktorá: • nemá vlastné dieťa staršie ako 6 mesiacov, • nemá alergické ochorenie, • nemá žiadne chronické či systémové ochorenie, • neužíva dlhodobo žiadne lieky, ani homeopatiká, • nemá žiadne infekčné ochorenie (ani matka, ani dieťa), • nesmie fajčiť a piť alkoholické nápoje, • nesmie užívať omamné látky, • neprekonala infekčnú žltačku typu B a C, • nedostala za posledných 12 mesiacov transfúziu krvi, • nebola liečená pred rokom 1985 ľudským rastovým hormónom, • dodržuje správnu životosprávu, • nesmie viesť promiskuitný život.
Darkyňa musí mať vlastnú chladničku s výparníkom alebo mrazničku. n Darkyňa nesmie odovzdávať mlieko počas akútnej infekcie, ani počas liečby antibiotikami. Od ukončenia liečby antibiotikami kvôli infekcii môže mlieko odovzdávať až po 2 týždňoch. Od ukončenia liečby antibiotikami kvôli miestnej infekcii prsníka môže mlieko odovzdávať po 48. hodinách. Darkyňa je poučená o zásadách odstriekavania materského mlieka v domácnosti: ruky si umyje mydlom a vodou, prsníky opláchne vodou, pri každom odstriekavaní prvých 5 ml mlieka vyleje, aby nedošlo k bakteriálnej kontaminácii, uprednostňuje ručné odsávanie pred odsávačkou, odstriekava priamo do sterilnej fľaše z banky, fľašu plní do výšky 3 cm od povrchu fľaše, po odstriekaní menšieho množstva mlieka dá fľašu do mrazničky a doplní ju pri ďalšom odstriekavaní, odstriekané mlieko uskladní v mrazničke v samostatnom priestore oddelene od ostatných potravín.
Vyšetrenie darkyne ženského mlieka pred začatím darcovstva: 1. výter z nosa, tonzíl a z konečníka, ktoré sa opakuje o 3 mesiace, 2. odber krvi zo žily – vyšetrenie na syfilis, AIDS a hepatitídu B (RPR, HIV, HBsAg), ktoré sa opakuje o 3 mesiace.
Vyšetrenie ženského mlieka z prvej vzorky novej darkyne: 1. mikrobiologické vyšetrenie nepasterizovaného mlieka, ktoré sa opakuje o 1 mesiac, 2. mikrobiologické vyšetrenie pasterizovaného mlieka, ktoré sa opakuje o 1 mesiac, 3. fyzikálno-chemické vyšetrenie – vyšetrenie bielkovín, sacharidov, tuku, sušiny, kalcia a energetickej hodnoty, ktoré sa opakuje o 1 mesiac, 4. vyšetrenie polychlorovaných bifenylov, 5. vyšetrenie tukov – krematokrit, ktoré vyšetruje banka každý týždeň, 6. vyšetrenie na prítomnosť bielkoviny kravského mlieka – pomocou antiséra sklíčkovou metódou, vyšetruje banka podľa potreby (napr. pri nápadne veľkých množstvách odovzdaného mlieka). Pri mikrobiologickom vyšetrení nepasterizovaného a pasterizovaného mlieka sa stanovuje celkový počet mikroorganizmov, koliformné baktérie, salmonella, Staphylococcus aureus a koa gulázopozitívne stafylokoky, mezofilné anaeróbne sporulujúce mikróby a sulfitredukujúce klostrídie, kvasinky, plesne, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes. Všetky tieto vyšetrenia sú finančne náročné. Ženské mlieko sa nemixuje a vedie sa záznam, od ktorej darkyne dieťa mlieko dostalo. Pasterizované ženské mlieko od darkyne s predčasne narodeným dieťaťom sa podáva novorodencom počas prvých dní života a deťom s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Vzhľadom na stúpajúci trend alergických ochorení je vhodné podávať pasterizované ženské mlieko všetkým novorodencom prvé dni po narodení až do rozvoja laktácie matky. Pasterizácia ženského mlieka podľa HOLDERA trvá 30 minút pri teplote 62,5 °C, zohrievacia fáza trvá 20 minút. Po pasterizácii sa fľaše s mliekom schladia na teplotu +4 °C pod tečúcou vodou počas 20 minút. Zmrazené pasterizované mlieko sa môže použiť do 1 mesiaca. Rozmrazuje sa vo vodnom kúpeli pri 37 °C. Rozmrazené pasterizované mlieko sa musí použiť do 24 hodín.
Literatúra u autoriek

O autorovi| PhDr. Iveta Ondriová PhD., MUDr. Anna Sinaiová PhD., Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníckych odborov PU v Prešove, Perinatologické centrum FNsP, Prešov, ondrioi0@unipo.sk

Ohodnoťte tento článek!