Bezpečné předání pacienta

Předání pacienta je předání profesionální zodpovědnosti a povinností týkajících se všech aspektů péče o nemocného jiné osobě na dočasnou nebo trvalou dobu. Jedná se o výměnu informací mezi ošetřujícím personálem.

Faktory, které ovlivňují předávání, jsou především prostředí (hluk, vyrušení), lidská chyba, selhání lidského faktoru, nesprávná komunikace mezi sestrami či nepozornost. Formy předání jsou ústní, písemné, elektronické, nahrávka na diktafon nebo kombinace těchto možností.

Míra ztráty dat

Dostatečné sesterské předávání pacienta je klíčovou součástí zajišťování kvalitní ošetřovatelské péče v moderním zdravotnictví. Zachování dat o pacientovi v průběhu předávání je nezbytné k zajištění dobré kontinuity péče a bezpečného ošetřování. Jakékoli chyby nebo opomenutí během předávání mohou mít závažné následky. Autoři studií, kteří se zaobírali procesem předávání, vyzkoušeli 5 po sobě jdoucích předání 12 simulovaných pacientů mezi sestrami. Byly použity 3 formy předání a výše ztráty dat o pacientovi byla zaznamenána u každé z nich. Čistě ústní předání mělo za následek ztrátu všech dat po 3 cyklech. Předání formou písemných poznámek způsobilo, že po 5 cyklech bylo přeneseno správně pouhých 31 % dat. V případě použití předepsaného protokolu určeného pro předávání ve spojení s ústním předáním, byla ztráta dat minimální. Současné předávací metody tedy hrají významnou roli při ztrátě důležitých dat, což může ve velké míře ovlivnit úroveň péče o pacienty. Autoři doporučují, aby před předáním pacientů byl zhotoven protokol formálního předání, který by mohl být použit jako součást procesu předání.
Ve své vlastní praxi jsme se setkali se všemi typy předání a ztotožňujeme se s míněním autorů studie. Písemný podklad pro předání pacientů je podle našeho názoru jeho nejbezpečnější formou, protože sestry, které nemocného převzaly, mají v případě potřeby možnost ověřit si své poznatky o pacientovi. Dokument tedy slouží také jako oficiální sesterská překladová zpráva.

Předávací protokol sester
Předávací protokol sester
Jméno pacienta: Datum narození:
Jméno předávajícího, oddělení:Datum a čas předání:
Co je aktuálně největší problém pacienta. Zda je pacient
Stav: infekční. Jakékoli abnormality ve vitálních funkcích, nebo
pouze rutinní stěhování pacienta.
Diagnózy při přijetí do nemocnice
Pacient: Výkony Aktuální a ošetření diagnózy a výkony v minulosti(tekutiny, antibiotická léčba,
terapie inzulinem, pomocná vyšetření, CT, RTG apod.)
ABCDE algoritmus:
A – dýchací cesty, jsou v ohrožení?
B – dýchání, kyslíková terapie, dechy za minutu, saturace,
ABR hodnoty.
C – krevní oběh, krevní tlak, puls, je-li zavedený permanentní
katétr a jaká je hodinová diuréza.
Zhodnocení pacienta: D – neurologický stav, hodnota glykemie, velikost a symetrie
zornic, zmatenost, spolupráce.
E – celkové vzezření, tělesná teplota, rizikové místa
pro dekubity, pooperační rány, stoma, nazogastrická sonda,
bolest.
Stupeň mobility, nutrice, stolice.
Příbuzní obeznámeni o překladu.
Pacient bude potřebovat: zvláštní matraci, IV infuzi, perfuzor,
Doporučení: nějaká další vyšetření, následnou monitoraci vitálních funkcí,
bilanci tekutin aj.

O autorovi| Sylvie Matlochová, Zdeněk Matloch, KAR RES IKEM, Praha

Bezpečné předání pacienta
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů