Bezpečnost léků přes internet

Rakouské ministerstvo zdravotnictví informuje o novele předpisů, jimiž se má prodej léčiv prostřednictvím internetu stát bezpečnějším.

Tento prodej je povolen výlučně rakouským veřejným lékárnám (ve smluvním vztahu se svazem pojišťoven) a týká se pouze přípravků nevázaných na lékařský předpis. Ministerstvo přitom varuje před rizikem falešných nabídek léků na internetu, jež se vyskytují ve značném počtu od neprověřených subjektů a hrozí negativním dopadem na zdraví pacientů.
Zásilkový obchod je nyní povolen jen registrovaným veřejným lékárnám, které splňují vymezená kritéria kvality – s kontrolovaným provozem, sklady apod. Nabízené přípravky nepodléhající povinné preskripci musejí být povolené či registrované v Rakousku. Také samotné lékárny nabízející léčiva přes internet musejí mít své hlavní sídlo v Rakousku a být registrovány u spolkového úřadu pro bezpečnost ve zdravotnictví. Pacienti si mohou korektnost nabídky ověřit prostřednictvím povinně zveřejňovaného seznamu registrovaných lékáren. Objednávky přípravků ze zahraničí podléhají obdobným přísným pravidlům, lze je realizovat přes tzv. EWR lékárny (zóna volného obchodu, v níž kromě států EU figurují některé další smluvně vázané země, jako je např. Švýcarsko).

Ohodnoťte tento článek!