Blokádou receptoru TLR5 proti revmatoidní artritidě

Aktivace toll-like receptoru 5 (TLR5) vyvolává zánět a degradaci kosti při revmatoidní artritidě. Tento objev týmu z Illinoiské univerzity v Chicagu, vedeného Shivou Shahrarovou, odhalil zcela novou cílovou strukturu pro léčbu revmatoidní artritidy.

TLR5 se nachází na myeloidních buňkách, které migrují z krve do kloubů lidí postižených revmatoidní artritidou. U pacientů s touto chorobou nesou myeloidní buňky mnohem více molekul TLR5 než u zdravých lidí. Již dříve se ukázalo, že aktivace TLR5 vyvolává abnormální formování cév v kloubech pacientů s revmatoidní artritidou. Nyní Shahrarová a její spolupracovníci zjistili, že TLR5 aktivuje velmi účinnou prozánětlivou molekulu faktoru nádorové nekrózy alfa (TNF-alfa).
Po aktivaci TNFalfa dochází k zesílení migrace myeloidních buněk s TLR5 do nemocných kloubů. Ty se zde transformují na osteoklasty a přispívají k degradaci kosti. Za afinitu myeloidních buněk ke kloubům stižených artritidou je zřejmě zodpovědný protein vázající TLR5. Pokud byl TLR5 při testech in vitro na myeloidních buňkách inaktivován specifickou protilátkou, afinita myeloidních buněk ke kloubům postižených revmatoidní artritidou výrazně poklesla. Stejně tak byla potlačena aktivace TNFalfa a jejich synergistický efekt TNFalfa a TLR5 na zánětlivé procesy a degradaci kostí.
Naději, že by blokáda TLR5 mohla výrazně zpomalit nebo zcela zastavit postup revmatoidní artritidy, výrazně podpořily výsledky pokusů na myším modelu revmatoidní artritidy. Po podání specifické protilátky proti TLR5 měly myši s revmatoidní artritidou mnohem menší otoky kloubů a také nižší míru eroze kosti.

Ohodnoťte tento článek!