Boehringer Ingelheim a OSE Immunotherapeutics partnery

Cílem spolupráce v oblasti imunoonkologie bude vývoj zcela nových checkpoint inhibitorů k léčbě solidních nádorů. Touto spoluprací společnost Boehringer Ingelheim posílila základní pilíř své imunoonkologické modulační strategie a zaměřila se na nové přístupy k léčbě nádorů.

Společnosti oznámily exkluzivní globální licencovanou spolupráci, jejímž cílem je společnými silami vyvinout OSE-172, SIRP-alpha antagonistu, který bude zaměřený na buňky myeloidní linie.

SIRP-alpha je receptor exprimovaný buňkami myeloidní linie, jakými jsou například dendritické buňky (DCs), makrofágy související s nádorem (TAMs) a myeloidní supresorové buňky (MDSCs). Při cílení na SIRP-alpha OSE-172 zabraňuje ligandu CD47 v jeho navázání a spuštění buněčných inhibičních účinků SIRP-alpha. OSE-172 má potenciál posílit protinádorovou imunitu zlepšením aktivity T buněk skrze posílení schopnosti dendritických buněk prezentovat antigeny, podporu fagocytických a zánětlivých vlastností makrofágů v nádorovém mikroprostředí a tím, že umožňuje diferenciaci myeloidních supresorových buněk do efektorového stavu.

„Klíčovou oblastí, na kterou se zaměřujeme, je identifikace molekul schopných zacílit imunoregulační receptory myeloidních buněk, z nichž SIRP-alpha má vedoucí úlohu. Jsme odhodláni vyvinout revoluční „first-in-class“ léčivý přípravek, který pomůže zvítězit nad onkologickými onemocněními,“ řekl Jonathon Sedgwick, Ph. D., Global Head of Cancer Immunology & Immune Modulation Research ve společnosti Boehringer Ingelheim.

Společnost Boehringer Ingelheim získala globální práva na vývoj, registraci a uvedení na trh monoklonální protilátky OSE-172, která cílí na receptor SIRP-alpha exprimovaný v buňkách myeloidní linie.
Jedná se o součást trvalého odhodlání nalézat nové inovativní přístupy v imunoonkologii.
OSE Immunotherapeutics je biotechnologická společnost zaměřená na vývoj inovativních imunologických léčiv pro aktivování a regulaci imunity na poli imunoonkologie a autoimunitních onemocnění. Společnost má řadu vědeckých i technologických platforem: neoepitopy, agonisty nebo antagonisty monoklonálních protilátek, což jí dává ideální pozici pro boj s rakovinou a autoimunitními onemocněními. Její „first-in-class“ klinické portfólio má diverzifikovaný rizikový profil.

Primární oblastí zájmu společnosti Boehringer Ingelheim jsou plicní a gastrointestinální nádory, u nichž se snaží přinášet průlomová „first-in-class“ léčiva pro onkologická onemocnění. Vyvíjí také imunoonkologické léky a inovativní kombinované postupy boje proti řadě onkologických onemocnění.

Ohodnoťte tento článek!