Brazílie se snaží snížit počet císařských řezů

Největší země Jižní Ameriky zareagovala na vysoký podíl porodů vedených císařským řezem vydáním nových guidelines pro provedení této operace.
Brazílie se počtem porodů vedených císařským řezem řadí na nejvyšší příčku ve srovnání s ostatními zeměmi světa. V soukromých nemocnicích rodí císařským řezem 85 % žen, ve veřejných pak 45 %.
Nová pravidla pro provedení císařského řezu vyžadují, aby před zákrokem lékaři informovali rodičku o všech rizicích operace a vyžádali si od ženy podpis informovaného souhlasu. Zároveň musejí do dokumentace podrobně popsat, z jakých důvodů byl zákrok nutný či jak probíhal, a vysvětlit všechny úkony, jež během porodu použili. Těhotné ženy pak budou dostávat výpis z dokumentace se všemi záznamy o předešlých graviditách, který v případě změny lékaře či zdravotnického zařízení předloží. Nové guidelines mají snížit počet císařských řezů, k nimž neexistují medicínské důvody, a zajistit, aby si byly rodičky vědomy všech rizik, jež jsou se zákrokem spojeny.

Způsob jak si zajistit lůžko

Brazilští odborníci jsou ale k dodržování nových pravidel skeptičtí a poukazují především na nedostatek lůžek v porodnicích a nevybavenost zdravotnických zařízení pro přirozený porod. Pro většinu tamních žen je tak císařský řez nejlepším řešením. „Nejsnazší způsob jak si zajistit lůžko v dobré porodnici je objednat se na plánovaný císařský řez,“ potvrzuje gynekolog a porodník Pedro Octavio de Britto Pereira z Federální univerzity v Rio de Janeiro.
Často se stává, že brazilské ženy, které chtějí své dítě přivést na svět přirozenou cestou, zjišťují, že jsou všechna lůžka v porodnicích plná, protože jsou rezervována pro rodičky s naplánovaným cí sařským řezem. Výjimkou pak podle tamních médií nejsou ani případy, kdy rodící žena „objíždí“ několik nemocnic, než najde volné lůžko.

Kult těla i strach lékařů

Porodníci rovněž upozorňují, že Brazilky v současnosti považují porod císařským řezem za „moderní a civilizovaný“, naopak přirozený porod řada z nich vnímá jako „primitivní, nechutný a nevhodný“. K takovému názoru přispívá i kultura „dokonalého těla“, která v kombinaci s minimem informací, jež ženy o porodu získají, vede ke strachu, že žena v důsledku porodu přirozeným způsobem ztratí sexuální přitažlivost. Nejen samotné rodičky ale dávají přednost císařskému řezu, preferuje jej i řada lékařů, kteří se tak chrání před případnými žalobami a právními postihy. „To lékaři jsou odpovědní za vše, co se při porodu odehraje. Ze strachu z případných rizik tak často volí císařský řez ‚preventivně‘. Kdyby totiž přirozený porod skončil tragicky, museli by se zpovídat a vysvětlit, proč se k císaři neuchýlili. Lékaři se přirozeného porodu bojí,“ uzavírá gynekolog Renato Sa.

Ohodnoťte tento článek!