Britská vláda čelí kritice za nepřijetí minimální ceny alkoholu

Ve Velké Británii byla uveřejněna studie, podle níž by stanovení minimální ceny za jednotku alkoholu ve výši 45 pencí snížilo nejen počet úmrtí mezi rizikovými konzumenty alkoholu, ale také výdaje na zdravotní péči.

Britská vláda v minulosti uvažovala o zavedení minimální ceny za alkohol, v loňském roce však od plánu upustila. Studie Sheffieldské univerzity a organizace Alcohol Research Group ukázala, že pokud by bylo takové nařízení přijato, pozitivní dopad by mělo na 5 % konzumentů alkoholu, nejvíce ve skupině rizikových spotřebitelů.

„Obecně by stanovení minimální ceny alkoholu nemělo na běžné konzumenty alkoholických nápojů velký dopad, významně by se však odrazilo na skupině rizikových pijáků, tedy mužů, kteří pijí více než 50 jednotek alkoholu týdně, a žen pijících více než 35 jednotek týdně. U nich by došlo k signifikantnímu snížení nemocnosti a četnosti předčasného úmrtí,“ je přesvědčena Petra Meierová z Alcohol Research Group.

Silná lobby

Jednotkou je myšleno 10 mililitrů čistého alkoholu. Kabinet loni v červenci odmítl zavést minimální cenu alkoholu s tím, že neexistuje dostatek důkazů podporujících přínos opatření na spotřebu alkoholu. Skupina lékařů však v lednu obvinila britského premiéra Davida Camerona, že „skáče, jak pískají zástupci výrobců alkoholických nápojů“, a nadřazuje jejich zájmy nad veřejné zdraví. Lékaři se mimo jiné odvolávají na údaje uveřejněné v British Medical Journal, podle nichž se zástupci vlády a lobbisté tohoto průmyslového odvětví setkali mezi lety 2010 a 2013 nejméně 130x, dvakrát pak bezprostředně poté, co bylo ukončeno připomínkové řízení k zákonu o minimálních cenách alkoholu.

Méně hospitalizací

Nejnovější výzkum, jehož výsledky otiskl časopis Lancet, použil matematický model, s jehož pomocí analyzoval, jak by lidé z různých příjmových skupin změnili své návyky v oblasti alkoholové konzumace, pokud by byla stanovena minimální cena za jednotku ve výši 45 pencí. Jak se ukázalo, v nejrizikovější skupině poživatelů alkoholických nápojů by došlo k redukci spotřeby až o 75 %. Navíc by došlo ke snížení počtu úmrtí v souvislosti s alkoholem o 860 případů ročně a ubylo by 29 900 hospitalizací. Podle údajů z roku 2012 přijala jen anglická zdravotnická zařízení 200 900 pacientů, u nichž byla hlavní příčinou stavu konzumace alkoholu.

Jak ve svém komentáři k uveřejněné studii podotkl poradce pro oblast spotřeby alkoholu Královské lékařské společnosti a předseda organizace Alcohol Health Alliance Ian Gilmore, nastavení minimální ceny alkoholu by bylo krokem založeným na vědeckých důkazech, zaměřeným a prospěšným „především pro obyvatele, kteří mají již nyní v důsledku nadměrné konzumace vážné potíže“. „Je na čase, aby vláda přestala naslouchat zájmům průmyslu a začala jednat,“ uzavřel Ian Gilmore.

Ohodnoťte tento článek!