Bude Zdravel úspěšným nástupcem IZIP?

O svůj úhel pohledu na elektronizaci zdravotnictví a na klady i zápory elektronické zdravotní knížky se s námi podělili Mgr. Jan Petřík, ředitel Institutu pro podporu elektronizace zdravotnictví, z.ú. a doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., bývalý ministr zdravotnictví a člen Správní rady VZP.
1. Elektronická knížka Zdravel má ambice být efektivnější inovací svého předchůdce, systému IZIP. Kde vidíte hlavní přednosti a vylepšení nového elektronického projektu?
2. Proč podle vás projekt IZIP nenaplnil očekávání a selhal? Kde byly jeho slabiny?
3. Myslíte si, že Zdravel bude úspěšnější než IZIP? Jaké podmínky musí být splněny, aby měl Zdravel smysl?

Mgr. Jan Petřík 1. Nejsme a nechceme být pouhou inovací, Zdravel je zcela novým řešením. Z historie jsme si vzali pozitivní nápady a omyly opakovat nechceme. Základ Zdravelu je poskytnout pacientům i lékařům možnost mít všechny zdravotní záznamy v elektronizované podobě. Dnes jsou totiž většinou „papírové“. Nosným pilířem je však myšlenka, že elektronizace má lékaři práci zjednodušovat a snižovat administrativu. Na straně pacienta pak má vést k lepší prevenci a delšímu životu. Chceme být modernější, uživatelsky přívětivější a hodláme respektovat moderní trendy. Mohl bych tu vyčerpat celou stranu na popisy vylepšení oproti IZIP. Radši zmíním jeden další podstatný aspekt – vývoj Zdravelu je financován ze soukromých zdrojů. Zde máte další zásadní rozdíl. 2. Pokud bych chtěl být pozitivní, musel bych odpovědět, že IZIP o několik let předběhl svou dobu. Elektronizace zdravotnictví je trendem už prakticky ve všech vyspělých státech světa, v Česku máme za sebou de facto jenom menší krůčky. Ovšem nápad vést elektronický zdravotní záznam pro pacienty byl velmi progresivní a ve světě už dnes normálně funguje. I proto jsme koupili vlastníka systému a 2,5 mil. ověřených identit klientů. Jen jejich získání je, mimochodem, investicí ve výši mnoha set milionů korun. Oblastí, kde by IZIP mohl být lepší, je orientace na konkrétní případy. Dnes jsou již notoricky známy diagnózy, u nichž je řízená zdravotní péče včetně online sběru dat, mnohem efektivnější, než klasický systém kontrol po několika měsících. Hovořím o monitoringu cukrovky, kardiovaskulárních chorob, bolesti, obezity a dalších chronických chorob.

Jeden příklad za všechny. Naše aplikace běží v projektu diaBetty, díky níž si mohou ženy samy kontrolovat těhotenskou cukrovku, kterou jim lékař diagnostikoval. Diabetolog vše sleduje online a může efektivně reagovat na možné problémy. Ženy tak nemusejí chodit na tolik kontrol, ušetří si zbytečné nervy a stres. Samy se lépe starají o své zdraví.
3. Píše se rok 2017. V Dánsku, Švédsku, Finsku a dalších zemích mají pacienti podobný systém k dispozici řadu let, dostávají špičkové informace a vede je to k mnohem lepšímu zacházení s vlastním zdravím. Česká republika prostě a jednoduše nemůže zůstávat tak pozadu. Zdravel budujeme jako volnou platformu jak pro pacienty, tak pro lékaře, zdravotní pojišťovny i stát. Dám příklad – dnes se stále debatuje o GDPR. Zdravel je systémem, který striktní požadavky na ochranu osobních dat pomáhá splňovat.

Ptáte se, kolik procent pacientů musí být zapojeno? Je to otázka přístupu konkrétní osoby. Pokud se chcete o své zdraví a lepší léčbu starat, jste ve Zdravelu vítáni. Náš systém je dobrovolný a nabízí možnost budovat postupně komunitu lidí, kteří chtějí lepší a zdravější život. Lékařům pak nabízíme zjednodušení administrativy a více času na pacienty.

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. 1. Společnost Zdravel, která je pokračovatelem projektu IZIP, nabízela již v roce 2016 pro vrcholové sportovce zdravotní knížku ve formě aplikace pro mobilní telefon. V říjnu letošního roku přišla s komerčním produktem, jenž zdarma nabízí bazální verzi, jež umí přijímat a shromažďovat zdravotní informace pro vlastní potřebu pacienta a v případech nouze zjistit jejich použití záchrannou službou. Dále jsou k dispozici širší, ale zpoplatněné verze v ceně mezi 69 až 599 Kč/rok, umožňující sdílet pacientova data s lékařem, využití tele-medicínských prvků, využití programů personalizované zdravotní péče pro chronicky nemocné či aplikace zmíněných možností, vyvinutých pro sportovce. Podrobnosti lze nalézt na Internetu, ale z veřejných zdrojů nelze funkčnost nového systému podrobněji hodnotit.
2. Principy IZIPu byly velmi novátorské a dlouho si od nich zdravotnictví slibovalo, že se stane nejen zdravotní knížkou pro potřeby pacienta, ale také nástrojem pro výměnu informací o pacientovi mezi ošetřujícími lékaři. O IZIPu se hovořilo jako o projektu, který byl oceňován i ve světovém měřítku. Pokud se v prvních letech jeho zavádění něco kritizovalo, tak to byl paradoxně jen fakt, že je závislý na souhlasu pacientů a není ze zákona povinný. Z dnešního pohledu je jasné, že žádná výměna údajů mezi poskytovateli zdravotní péče již nikdy bez souhlasu pacienta možná nebude, a tato limitace IZIPu dnes relevantní není. Domnívám se proto, že hlavní příčinou neúspěchu IZIPu v praxi byla snaha, aby fungoval jak pro osobní potřeby pacienta, tak i pro potřeby lékařů. Tomuto zadání je velmi obtížné přizpůsobit strukturu informací, jež vyhovovala oběma skupinám uživatelů.
3. Myslím si, že stupeň rozšíření Zdravelu ani míra vládní podpory nejsou klíčem k úspěchu. Tím je především struktura údajů, jež bude zdravotní knížka obsahovat, a jak se do ní budou stahovat z velmi podrobné databáze Zdravel/IZIP. Složití pacienti mají obrovské množství zdravotnických záznamů, které obvykle v rámci více poskytovatelů nemají standardní hierarchii a neobsahují shrnutí, jako jsou epikrízy, zjednodušené zprávy o hospitalizaci, časové řady vybraných laboratorních parametrů aj. Nesourodé soubory zdravotnické dokumentace pak neumožňují rychlou orientaci, nezbytnou pro rozhodování nového ošetřujícího lékaře.

Snahou tvůrců elektronických zdravotních knížek by mělo být vytvoření jakési stručné a přehledné elektronické „karty pacienta“, z níž by pomocí odkazů bylo možné vstupovat do specifických částí pacientovy historie, které jsou k dispozici. Pokud Zdravel či kdokoliv jiný k řešení problému přispěje a najde způsob, jak se bude karta jednoduše aktualizovat, bude to významný počin, jenž může přehlednost zdravotnické dokumentace výrazně posunout kupředu.

Ohodnoťte tento článek!