Čas nositele výkonu EKG vyžaduje novelizaci

Rada Sdružení ambulantních specialistů (SAS) na svém posledním jednání upozornila na nerovnosti v časech nositelů výkonů u EKG, jehož délka se u výkon provádějících odborností – praktických lékařů, internistů a kardiologů – již několik let liší.

Zatímco praktičtí lékaři a internisté mají čas nositele výkonů shodný (10 minut), kardiologové mají tento čas kratší (5 minut). „Ministerstvo zdravotnictví minulý rok slíbilo srovnat časy nositelů výkonů u EKG vyšetření mezi odbornostmi PL, internista a kardiolog. Srovnání projednala a odsouhlasila i příslušná pracovní skupina při MZ a úkon byl i součástí návrhu na změnu Seznamu výkonů, který byl v připomínkovém řízení na podzim 2014. Definitivní platná verze této vyhlášky MZ v letošním znění obsahuje stejné časy jen u PL a internistů, u kardiologů je čas kratší. Vznikl tím,český paradox‘, na jehož základě (ačkoli musí mít kardiolog pro tento výkon podstatně dražší přístroj než PL či internista) je úhrada u kardiologa nižší než u zbývajících dvou odborností,“ uvedla Rada SAS.
Na dotaz naší redakce, zda ministerstvo tuto diskrepanci eviduje, respektive ji narovná, odpověděla mluvčí Štěpánka Čechová: „Registrační list výkonu č. 17111 byl schválen se změnami, včetně prodloužení času nositele na 10 minut, na jednání Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v roce 2012. Vzhledem k tomu, že poslední dva roky jsou vydávány pouze malé novely zejména s výkony ve veřejném zájmu, nebyla tato změna dosud promítnuta do žádné novely, a tudíž nikdy nenabyla účinnosti. Dokud výkon nebude vydán vyhláškou, platí čas nositele uvedeného výkonu 5 minut. Podnět k novelizaci tohoto výkonu vede MZ ČR v patrnosti.“ Z hlediska času nositelů výkonů jsou v Seznamu výkonů časy hodnoceny u praktiků a internistů stejně, rozdílné je hodnocení výkonu. Praktičtí lékaři užívají kód 09127 s hodnotou 83 bodů, internisté kód 11111 za 95 bodů. Nejnižší úhradu mají kardiologové (kód 17111 za 70 bodů). Mimo čas nositele výkonu totiž hraje roli právě cena užitého přístroje. „Samozřejmě, že hodnotu bodu ovlivňuje míra kvality techniky. Rozdílný počet bodů je dán problémem popsaným výše. Dražší přístroj kardiologů používaný poloviční dobu vede k nižšímu počtu bodů než levnější přístroj dalších dvou odborností používaných delší dobu. Proto kardiologové požadují novelizaci,svého‘ výkonu,“ dodala mluvčí Čechová.

Ohodnoťte tento článek!