CEITEC je příkladem synergického působení regionální a výzkumné politiky EU

Mikroskop unikátní i ve světovém měřítku. To je jeden z výsledků výzkumu vědců ze Středoevropského technologického institutu Vysokého učení technického (CEITEC VUT), kteří tak současně mohou jít příkladem v čerpání evropských peněz.

Díky vhodně zvoleným přístrojům a technologiím pořízeným z účelové podpory Evropského fondu regionálního rozvoje, určené pro velké infrastruktury a schvalované přímo vládou ČR, se zde daří získávat a realizovat evropské výzkumné projekty udělované přímo Evropskou komisí.

Žádné bádání do šuplíku

Výsledkem synergie národních a evropských dotačních politik je například i účast vědců z CEITEC VUT ve vědeckovýzkumném projektu UnivSEM (Universal scanning electron microscope as a multi-nano
analytical tool). Ten uspěl u Evropské komise v konkurenci téměř 30 přihlášených žádostí a získal finance na projekt vývoje nového typu elektronového mikroskopu se širokým spektrem použití. Hlavním řešitelem tohoto projektu je česká firma zabývající se výrobou elektronových mikroskopů Tescan, a. s. Nyní je UnivSEM za polovinou projektového období a CEITEC VUT už se může pochlubit publikacemi v prestižním vědeckém časopise Nano Letters.

„Nechceme si bádat do šuplíku, ale máme zájem na tom, aby naše práce získala konkrétní podobu, což se nám díky projektu UnivSEM daří,“ vysvětluje vedoucí výzkumné skupiny v CEITEC VUT prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc., jeden z řešitelů projektu UnivSEM, na kterém se podílí také šest dalších významných firem a akademických institucí z Německa a Švýcarska.

Mikroskop pro spektrum analýz

Projekt UnivSEM umožňuje spolupráci komerčních společností zabývajících se vývojem a prodejem analytických přístrojů a vědeckovýzkumných institucí. Společným cílem je vyvinout unikátní elektronový mikroskop umožňující provést množství strukturních, atomových i molekulárních analýz současně. Skupina profesora Tomáše Šikoly hledá využití převratných funkcí nového přístroje ve vědeckém prostředí, například při výzkumu nových typů magnetických pamětí, senzorů nebo solárních článků.

Výzkumný tým z CEITEC VUT se mohl do projektu zapojit díky neustále se zlepšujícímu přístrojovému vybavení (mezi nímž nechybějí ani nejmodernější elektronové mikroskopy) a kvalitnímu vědeckému týmu, kterému se tak otevřely další možnosti a příležitosti k vědecké spolupráci na mezinárodní úrovni.

Ohodnoťte tento článek!