CEITEC získá díky grantu dalšího špičkového vědce

Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity (CEITEC MU) získal jako jediný v České republice prestižní evropský grant z programu „ERA Chairs“. Finanční podpora ve výši 2,2 milionů eur umožní přijmout vynikajícího vědce, který se svým výzkumným týmem posune hranice poznání v oblasti chemické a buněčné biologie.

Výsledky výzvy na podporu výzkumných institucí a univerzit v méně rozvinutých regionech Evropy vyhlásila evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire GeogheganováQuinnová. Celkem se o podporu ucházelo 111 projektů, z nichž uspělo pouze 11. Masarykova univerzita se stala jedinou institucí z České republiky, která grant získala.

Výzkum i zvyšování úrovně

„Masarykova univerzita má díky projektu CEITEC vynikající přístrojové zázemí pro vědu. Také máme mladé úspěšné vědce se zahraniční zkušeností, dobrá vědecká témata a navzdory zvláštnímu systému financování vědy v ČR i slušné peníze na vlastní výzkum. Pro další rozvoj je ovšem nutné získat do vedení vědeckých týmů i reprezentanty světové vědy, kteří přinesou nejenom další inspiraci, ale i sebekritický pohled. Proto považuji získání grantu ERA Chair za něco mimořádného,“ uvedl prorektor MU pro výzkum Petr Dvořák. Díky grantu z Evropské komise bude v nejbližší době vypsáno mezinárodní výběrové řízení na špičkového vědeckého pracovníka, který obsadí pozici ERA Chair. Se svým výzkumným týmem tak bude moci po dobu 4,5 roku provádět výzkum v oblasti chemické a buněčné biologie a zároveň zvyšovat vědeckou úroveň celé instituce.

Od nového výzkumného týmu vedeného excelentní vědeckou osobností si hodně slibuje také výkonný ředitel CEITEC Markus Dettenhofer. „CEITEC je v současné době ve velmi rychlé fázi rozvoje. Jednou z výzev, jimž naše organizace čelí, je maximalizovat vysoký potenciál, který CEITEC má v oblasti interdisciplinární spolupráce,“ uvedl Markus Dettenhofer.

Schopnost uspět v konkurenci

Právě obor chemické a buněčné biologie byl identifikován jako strategický pro další rozvoj CEITEC a celé MU. Expert, který nastoupí do pozice ERA Chair, bude působit v některé z oblastí pokročilého zobrazování buněčných systémů nebo cílených manipulací s buňkami pomocí malých organických molekul a nejmodernějších fyzikálních přístupů.

Schopnost uspět v celoevropské konkurenci je výbornou zprávou také pro českou vědu. „Projekt ERA Chair je pro CEITEC a celou Masarykovu univerzitu velkou příležitostí, která může zásadně ovlivnit její další směřování k významným vědeckým institucím,” dodal náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství a výzkum Tomáš Hruda.

Ohodnoťte tento článek!