Celodenní revmatologicko-ortopedické sympozium

Sympozium Revmatologie a ortopedie, jež uspořádala divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta, proběhlo 21. září v hotelu NH Prague City.

Garanty odborného programu sympozia byli prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu v Praze a prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK Motol. Prof. Pavelka se mimo jiné zaměřil na problematiku axiální spondylartritidy a její včasnou diagnostiku a léčbu. Prognózu závažného onemocnění zhoršuje dlouhý interval mezi prvními příznaky a diagnostikou. Dále zazněly i příspěvky, jež se věnovaly obtížné diagnostice revmatické polymyalgie (MUDr. Hana Ciferská, Ph. D.), moderní cílené biologické terapii systémového lupu erythematodes (MUDr. Dana Tegzová) či úpravě antirevmatické léčby v perioperačním období (MUDr. Liliana Šedová).
V dopoledním revmatologickém programu hovořila MUDr. Olga Šléglová o léčbě onemocnění s neuropatickou bolestivou komponentou, které představují až 37 % chronických bolestí. MUDr. Hánová uzavřela akci příspěvkem o muskuloskeletální ultrasonografii a jejích benefitech při diagnostice měkkých částí pohybového aparátu.

Ortopedický blok byl tematicky rozdělen do tří částí. Přednášku o patologických projevech v oblasti ramenního kloubu přednesl např. prof. Trč či MUDr. Jakub Kautzner, Ph. D. Ve druhé části zazněly příspěvky představující výsledky artroskopických operací kolene a ramene (doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph. D.), kyčle i dalších kloubů. V závěrečné části sympozia se MUDr. Eduard Šťastný Ph. D., a prof. Trč zabývali problematikou artrózy kyčelního kloubu a možnostmi operační léčby.

Tomáš Trč

Ohodnoťte tento článek!