Celostátní konference o řízení zdravotnických zařízení se letos zúčastnilo 150 odborníků

Konference je aktuálně jedinou celostátní odbornou platformou pro setkávání zástupců krajského zdravotnictví.

Společnost Medical Systems uspořádala na konci října již podruhé celostátní odbornou konferenci o řízení zdravotnických zařízení. Druhý ročník akce s názvem „Řízení zdravotnických zařízení, regionálních a krajských zdravotnických celků a jejich informační podpora“ proběhl v Olomouci za nebývale vysoké účasti odborníků z celé republiky. O rozhovor jsme požádali manažerku společnosti Medical Systems Ing. Evu Chmelovou, která konferenci organizovala.

Co je vlastně cílem konference?

Smyslem je především výměna praktických zkušeností z efektivního řízení zdravotnických zařízení v různých regionech, výměna zkušeností z realizovaných projektů. Vzhledem k tomu, že nám jde skutečně o praxi a nikoli jen teoretické rady, účastníky jsou odborníci působící na pozicích, kde s touto problematikou přicházejí denně do styku, tedy osobnosti z řad zástupců krajů, nejvyššího managementu zdravotnických holdingů a zařízení, ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Například přední zástupci krajů si v rámci konference vyměňovali své zkušenosti z řízení krajského zdravotnictví a projektů, a především upozorňovali na chyby, jichž se sami dopustili – s cílem umožnit ostatním, aby se jich vyvarovali.

Která témata byla v rámci konference stěžejní?

Jedním z hlavních témat kromě krajského zdravotnictví bylo také efektivní řízení zdravotnických zařízení v kraji či regionu. Dalším byla kvalita poskytované péče. V rámci tohoto tématu se přednášející zamýšleli nad otázkou, zda máme vůbec nástroje, pomocí kterých můžeme kvalitu poskytované péče ovlivňovat a řídit. Zde byla velmi zajímavá přednáška MUDr. Marie Marsové, MBA, předsedkyně představenstva Vítkovické nemocnice, a. s., která je členem skupiny AGEL. Závěr byl takový, že nástroje máme, ale stále je ještě neumíme využívat nebo nevyužíváme tak naplno, jak by bylo potřeba.

Konference se zaměřila letos také na aktuální témata z oblasti zdravotnických informačních systémů.

Ano. Velmi zajímavé byly také přednášky z oblasti nemocničních informačních systémů fungujících v praxi. Zde bych zmínila konkrétně přednášku MUDr. Miroslava Seinera, který referoval o přínosech klinického informačního systému IKIS. Je to první regionální systém, který v praxi funguje v 11 zdravotnických zařízeních skupiny AGEL, která jsou geograficky umístěna na území několika krajů a IKIS je informačně propojuje do jednoho celku. IKIS je zaměřený především na pacienta a jeho komfort. Například pacient, který je z jednoho zařízení odeslán na další vyšetření či zákrok do jiného zařízení, kde také používají systém IKIS, nemusí znovu podstupovat tatáž vyšetření, která již absolvoval v předchozím zařízení. Jeho ošetřující lékař má již jeho veškerou dokumentaci a výsledky k dispozici a ani není nutné, aby v další nemocnici znovu sděloval veškeré své osobní údaje, které by se opět musely pracně zadávat do systému. Systém pomáhá šetřit čas pacientů i práci zdravotníků.

Máme v Česku ještě nějaké další, podobně zaměřené akce?

Naše konference je v současnosti první a jedinou celostátní odbornou platformou pro setkávání zástupců krajského zdravotnictví, kde jsou diskutována a řešena témata krajského zdravotnictví a zároveň také důležité informace ze zainteresovaných institucí, jako je ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny. Konkurenci tedy zatím nemáme.

Plánujete podobnou konferenci uspořádat znovu, případně kdy?

Úspěch a zájem o konferenci byl letos opravdu výrazný, proto určitě připravíme konferenci i příští rok. Již během letošního ročníku mnozí účastníci vyslovili slova díků a pochvaly, a zároveň i projevili zájem vystoupit příště. Konferenci plánujeme uspořádat nejdříve za rok. Zorganizovat takovou akci totiž není úplně jednoduché.

Ohodnoťte tento článek!