Cena Arnošta z Pardubic

Ocenění za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově obdržel tým Centra lékařských simulací 1. LF UK za zavedení kurikula aktivní simulační výuky na fakultě.

Cenu z rukou rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., převzal 17. listopadu kolektiv ve složení prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MUDr. Mikuláš Mlček, Ph. D., a MUDr. Pavla Mlčková, Ph. D.

Centrum nabízí atraktivní a moderní vzdělávání, které přirozeně zaujme studenty již během teoretických ročníků. Prostředí věrně napodobující klinické situace umožňuje významně propojit teoretickou a klinickou výuku. Centrum se nachází v budově Fyziologického ústavu 1. LF UK na Albertově. Roli pacientů zde plní herci, ale také figuríny řízené počítačem, které imitují dech, pulz, srdeční aktivitu a další funkce lidského těla. Lze k nim připojit přístroje i provádět léčebné výkony, na něž simulátory reagují. Centrum je vybaveno lékařskou technikou, jako jsou pacientské monitory, infuzní technika, ventilátory, defibrilátory, ultrazvuk, polohovatelná nemocniční lůžka a řada zdravotnických pomůcek.

Ohodnoťte tento článek!