Cena hejtmana za záchranu života

Plzeňský kraj každoročně vyhlašuje Cenu hejtmana za záchranu života. Své nominace mohou obyvatelé Plzeňského kraje zasílat na krajský úřad do 10. února 2017.

Nominace lze zasílat na kuponu otištěném v lednovém čísle měsíčníku Plzeňský kraj nebo dostupném na webových stránkách Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz. Vyplněný tiskopis zasílejte na adresu: Plzeňský kraj, Cena hejtmana, Škroupova 18, 306 13 Plzeň nebo e-mailem na: cenahejtmana@plzensky-kraj.cz.

V nominaci je kromě popisu výjimečného činu nutné uvést jméno, příjmení, adresu, telefon, případně e-mail nejen nominované osoby, ale i navrhovatele. Z došlých nominací budou vybráni lidé, kteří na území Plzeňského kraje neváhali poskytnout první pomoc a přivolat záchranku, čímž přispěli k záchraně lidského života. Cenu za rok 2016 bude Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, předávat na Krajském úřadu Plzeňského kraje letos v březnu.

Za rok 2015 bronzovou pamětní medaili a šek v hodnotě 10 tisíc korun převzali Zuzana Hovorková a Hedvika Maroušková z Kokašic, Blanka Nováková z Holýšova a Alois Stupka z Cheznovic.

Zleva: Zuzana Hovorková, Hedvika Maroušková, hejtman Václav Šlajs, Blanka Nováková a Alois Stupka

Ohodnoťte tento článek!