Cena jako „předplatné“

Česká lékařská komora uspořádala v pražském Kaiserštejnském paláci již VII. ročník mimořádného výročního semináře „Perspektivy celoživotního vzdělávání lékařů“.

Vedoucí oddělení vzdělávání PhDr. Radek Ptáček úvodem slavnostního setkání podotkl, že tato akce se již stává tradicí, o jejímž významu vypovídá i seznam oceněných. Zdůraznil, že systém vzdělávání České lékařské komory (ČLK) je největším a nejlépe organizovaným vzdělávacím systémem pro lékaře. Jak uvedl, komora ročně pořádá 3500 akcí, včetně takových, jakou je konference „Etické problémy medicíny na prahu 21. století“, která se letos konala již počtvrté.

Cena pro prof. Žaloudíka

V rámci akce byla udělena Cena prezidenta České lékařské komory za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů. Letošní ocenění z rukou prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka převzal prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Milan Kubek laureáta krátce představil jako klinického onkologa a dvouatestovaného chirurga, jako děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a ředitele Masarykova onkologického ústavu v Brně, kterým se stal od letošního října. Uvedl, že jeho největším přínosem je nepochybně 30 let práce v Masarykově onkologickém ústavu. „Profesor Žaloudík patří k nejaktivnějším členům ČLK v Brně, je garantem vzdělávacích akcí a velkou měrou přispěl ke vzniku Asociace pro celoživotní vzdělávání lékařů. Svojí autoritou přispívá k posílení kreditu ČLK,“ vyzdvihl prezident ČLK.
Profesor Žaloudík s humorem sobě vlastním řekl, že cenu bere jako předplatné toho, co nás čeká především v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů, které dnes není v popředí zájmu. Zkonstatoval, že drahé přístroje nám nebudou k ničemu, nebudeme-li mít vzdělané lékaře.
Slavnostní atmosféru večera umocnilo vystoupení hudebního tělesa Quartetto Concertante. Hosty zaujala rovněž americká zpěvačka Edel Sanders, která roztomilou češtinou zazpívala árii z Rusalky.

Ohodnoťte tento článek!