Cena pro publikaci Mladé fronty

Kutvirtovu cenu za rok 2016 udělila Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP v kategorii Monografie publikaci MUDr. Petra Schalka a kolektivu Rinosinusitidy.

Kniha, kterou vydalo vydavatelství Mladá fronta v edici Aesculap, popisuje heterogenní skupinu onemocnění různých etiologií a patofyziologických mechanismů, s nimiž jsou denně konfrontováni nejen otorinolaryngologové, ale i praktiční lékaři či pediatři. Problematika zasahuje i do oborů alergologie a pneumologie. Publikace podává na základě nejnovějších poznatků ucelený pohled na rinusinusitidy. Kromě základních forem akutních a chronických rinosinusitid zasahuje monografie ve zvláštních oddílech i do pediatrické praxe. Věnuje se rovněž vztahu patologií v oblasti horních a dolních cest dýchacích, úloze alergie v patofyziologii rinosinusitid či mykotickým zánětům.

Kniha by měla sloužit nejen k pre- a postgraduálnímu studiu pro otorinolaryngology, ale rovněž k doplnění informací pro ostatní odbornosti, které s tímto onemocněním přicházejí do kontaktu.

Ohodnoťte tento článek!