Cena Technologické agentury ČR

Tým prof. Pokorného z I. ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol vyvinul ultravysokomolekulární polyetylen (UHMWPE) pro kloubní náhrady.

Projekt zvítězil v kategorii Řešení pro kvalitu života. Na slavnostním večeru v Národním muzeu v Praze obdržel i Cenu budoucnosti na základě hlasování přítomných čestných hostů. Jak uvedl prof. MUDr. David Pokorný, CSc., první náhrady kloubů, používané v 70. letech minulého století, vydržely 10 až 15 let. Dnes už se používají materiály s trvanlivostí 30 a více let. „Modifikací molekul polyetylenu dosahujeme mnohem lepších vlastností a hlavně delší životnosti kloubních implantátů tak, aby nebyly nutné reoperace. Náhrady z nově vyvíjeného materiálu – ultravysokomolekulárního polyetylenu (UHMWPE) – by mohly vydržet v těle pacienta 50 a více let.“ Prof. Pokorný dále řekl, že díky jeho týmu a kolektivu doc. RNDr. Miroslava Šloufa, Ph. D., z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR se podařilo v ČR zachytit aktuální trendy výzkumu a dosáhnout objektivních vlastních výsledků, které pomáhají především ortopedickým chirurgům zorientovat se v množství dodávaných implantátů a zavádět pacientům kloubní náhrady v nejvyšší možné kvalitě.

„Výsledek profesora Pokorného a jeho spolupracovníků představuje nejen přínos pro budoucí pacienty, ale zároveň ilustruje i šíři vědecké práce první lékařské fakulty, která pokrývá celé spektrum výzkumu od základního po aplikovaný a inovace napříč medicínskými obory,“ řekl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Tým autorů tohoto výzkumného programu již v roce 2007 patentoval technologie výroby modifikovaného UHMWPE nové generace, která je v posledních osmi letech užívána k výrobě kloubních náhrad českou firmou Beznoska. Českým výrobcům je tak k dispozici vlastní patentovaný polyetylen, který je v některých parametrech lepší než podobné zahraniční materiály.

Ohodnoťte tento článek!