CENTESIMO je latinsky vteřina

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v polovině prosince slavnostně otevřela CEntrum TElemedicíny a SIMulátOrů, zkráceně CENTESIMO.

Simír jako policista z Kobry 11

Jak při otevření uvedl děkan LF UP prof. MUDr. Milan Kolář, Ph. D., toto centrum bude sloužit nejen pregraduální, ale i postgraduální výchově. „Simulátory a telemedicína mají velkou budoucnost, zejména proto, že pomocí těchto moderních metod můžeme studentům ukázat klinické situace, které by v běžném provozu prakticky neviděli a hlavně by si nemohli vyzkoušet jak se v nich chovat.“

Hlavní součástí centra je simulátor SIM Man 3G, kterého pracovníci centra pojmenovali Simír podle známé nesmrtelné postavy policisty v seriálu Kobra 11. „CENTESIMO je latinsky vteřina a ta někdy rozhoduje o osudu pacienta,“ uvedla doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph. D., která se podílela na vzniku pracoviště. Simulátor pořídili z prostředků Fondu rozvoje vysokých škol a jeho cena činila necelé 2 miliony korun.

Praktické ukázky resuscitace

Centrum spojuje výuku jak akutní medicíny, tak i resuscitace pro široký okruh zájemců. Doc. MUDr. Milan Adamus, Ph. D., při slavnostním otevření předvedl ukázku resuscitace za použití automatického defibrilátoru.

Součástí pracoviště je i VTEC (Výcvikové, tréninkové a edukační centrum), jež vzniklo za podpory evropských fondů a které prezentoval při reálné výuce mediků prim. MUDr. Petr Hubáček z oddělení urgentního příjmu. Studenti pátého ročníku předvedli simulaci léčby pacienta se závažnou srdeční arytmií, kdy jako dokonale sehraný tým pacienta oživili, určili diagnózu a stanovili, jaká má být následná terapie. V další etapě bude v rámci centra dobudováno chirurgické pracoviště a doplněny simulátory pro gynekologii.

Ohodnoťte tento článek!