Centrum pro výuku urgentní medicíny a medicíny katastrof (VTEC)

LF UP v Olomouci

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci společně s Fakultní nemocnicí Olomouc a 71. mechanizovaným praporem Armády ČR vytvořila celistvou síť pro výuku urgentní medicíny a medicíny katastrof. Díky unikátní metodě plastinace mají studenti přístup k modelům z lidských tkání.

Od roku 2011 jsou Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (LF UP), Fakultní nemocnice Olomouc a 71. mechanizovaný prapor Armády České republiky spoluřešiteli projektu „Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči“.

LF UP je jedna z mála instituci v Česku, která úspěšně integrovala výuku předmětu Urgentní medicína a medicína katastrof do studijního programu. Výuka je postavena na nácviku velmi rychlých reakcí, nezbytných při řešení multiorgánových poranění v souvislosti s hromadným výskytem poranění. Kromě rychlosti provedení život zachraňujících výkonů je důležité i jeho správné provedení. K tomu je potřebné dobře znát anatomické poměry v organismu. Značná část výuky je proto orientována především na anatomii.

Plastinace – využití skutečné lidské tkáně

V rámci projektu, který je financován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se podařilo vytvořit dvě úzce spolupracující centra: Výukové, tréninkové a edukační centrum zajišťuje výuku urgentní medicíny a medicíny katastrof (VTEC) a Anatomickoklinické plastinační centrum výrazně zkvalitňuje možnost vzdělání v klinické medicíně za pomoci využití jedinečného lidského materiálu při výuce urgentní medicíny, jejíž možnosti se díky projektu rozšiřují.

S využitím procesu plastinace a moderních metod fixace jsou v jeho rámci připravovány autentické anatomické modely, na kterých mohou studenti trénovat jednotlivé život zachraňující výkony. Unikátní metoda plastinace umožňuje vytvoření dokonale přesného a odolného plastového preparátu z lidské tkáně (k fixaci těl je použit materiál na bázi nanostříbra) nebo plně pohyblivého preparátu pro nácvik život zachraňující výkony.

Podílí se lékaři i vojáci

Obě centra, sloužící k výuce i praktickému nácviku život zachraňujících výkonů, nyní úspěšně fungují. Na jejich činnosti se podílejí odborníci z Ústavu normální anatomie LF UP, Ústavu soudního lékařství a medicínského práva LF UP, specialisté z oddělení urgentního přijmu FN Olomouc a 7. mechanizovaná brigáda a praporní obvaziště 71. mechanizovaného praporu Armády ČR. Celý tým čítá v současné době 15 kmenových členů a zhruba 40 externích koordinátorů a odborníků na neodkladnou péči v poli.

Dosud absolvovalo speciální výuku přes 4500 frekventantů. Byly uspořádány tři mezinárodni konference a bezmála 70 jedno- i vícedenních workshopů. Vzniklo 10 edukačních filmů, 3 specializované weby, odborné publikace, edukační postery a další materiály. Kromě přípravy modelů projekt řešil vytvoření funkční a vzájemně spolupracující partnerské sítě, v níž probíhá výměna mezioborových informací určených studentům v pregraduální i postgraduální přípravě. Zapojeni jsou rovněž odborníci z klinických oborů.

Úspěchy dokazují v soutěži

27.–29. března 2014 se 25 členů centra VTEC z řad studentů, akademických pracovníků, zdravotníků, záchranářů a lékařů zúčastnilo IV. ročníku mezinárodní odborné konference a zároveň i mezinárodní soutěže záchranářských posádek v Lešti. Fyzicky i psychicky náročná soutěž byla zaměřena na reakce zdravotníků a záchranářů při událostech hromadného neštěstí. Výsledek ukázal, že členové týmu VTEC díky možnosti trénovat a své erudici dokázali své teoretické i praktické zkušenosti zúročit a přivezli čtyři medaile – tři stříbrné a jednu bronzovou – v kategorii profesionální a studentská RLP a RZP. Moderní výukové metody, které mohly být díky projektu zavedeny do studijného programu, jsou velmi dobře hodnoceny. Kvalitní teoretická i praktická výuka přináší první úspěch. V roce 2013 byl projekt nominován na mezinárodni cenu Prince Mahidol Award.

Ohodnoťte tento článek!