Cenu Společnosti pro vědy a umění získal průkopník neurochirurgie

ze společnosti

Pražská skupina Společnosti pro vědy a umění a Senát PČR udělují každoročně koncem jara ocenění význačným osobnostem české kultury a vědy. Letošním laureátem pro oblast medicíny se stal profesor Eduard Zvěřina.

Devět vyznamenaných

Společnost pro vědy a umění vznikla v padesátých letech minulého století ve Spojených státech amerických; v dalších letech se rozšířila do celého světa. Jedenkrát za dva roky se její členové scházejí na kongresech, které se po návratu demokracie konají také v Česku a na Slovensku. Ceremoniál, při němž společnost vyznamenala devět osobností, které reprezentují kulturní a vědecké obory, se odehrál v tradičním dějišti, Rytířském sále Valdštejnského paláce na Malé Straně, a to za účasti senátorů Jaromíra Jermáře a Karla Kühnla. Předsedkyně Pražské skupiny prof. Alena Morávková zde vyznamenání předala egyptologovi prof. Miroslavu Vernerovi, lékaři prof. Eduardu Zvěřinovi, českému katolickému knězi, bohemistovi, ling vistovi a pedagogovi prof. Petru Piťhovi, astronomovi Ing. Marcelu Grünovi, politiku, sociologovi a prognostikovi doc. Fedoru Gálovi, scénografovi prof. Jaroslavu Malinovi, herečce Ivě Janžurové, operní pěvkyni Dagmar Peckové a výtvarnici Emě Srncové.

Přední osobnost české neurochirurgie

Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., plk. ve výslužbě, je náš přední neurochirurg, bývalý přednosta Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice. Ve své vědecké činnosti, publikacích a přednáškách se zabývá základním výzkumem nervových funkcí u člověka a zaváděním nových operačních metod v neurochirurgii. U nás je průkopníkem mikroneurochirurgické operační techniky vůbec, mikrovaskulárních dekompresivních operací při faciálním hemispasmu a neuralgii n. V. Zavedl u nás mikrochirurgický steh nervu bez napětí pomocí autotransplantátů. Je průkopníkem peroperačního monitorování funkcí a chirurgie lební baze, zahájil mikrochirurgické operování tu n. VIII a kavernomů mozkového kmene v ČR. V neposlední řadě také u nás zahájil implantace sluchových elektrod do mozkového kmene u neslyšících. Profesor Zvěřina je členem celé řady domácích a zahraničních odborných společností, zejména s neurovědní tématikou. Od roku 1992 je členem Nadace Míša, je spoluzakladatelem a místopředsedou Společnosti pro neurovědy ČLS JEP, členem výboru České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Stal se spoluzakladatelem World Federation of Skull Base Societies a členem výboru European Skull Base Society. Je členem World Federation of Neurosurgical Societies a Evropské EANS a spoluzakladatelem a tajemníkem Central European Neurosurgical Society. V časech normalizace jeho odborné i společenské působení brzdilo jeho nestranictví. Od roku 2003 se stal opět členem předsednictva ČLS JEP. Na návrh pediatrické společnosti obdržel Čestnou medaili a dále Čestné členství ČLS JEP.

Ohodnoťte tento článek!