Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší knižní publikace za rok 2013

5. listopadu proběhlo slavnostní předání tří Cen předsednictva ČLS JEP za nejlepší knižní publikace za rok 2013.

Slavnostní akt se konal za účasti předsednictva ČLS JEP a pod záštitou místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské v Rytířské síni Valdštejnského paláce. První mezi oceněnými publikacemi byla monografie „Všeobecné praktické lékařství“, jejímiž autory jsou doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph. D., MUDr. Václav Beneš, doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. Druhou byla „Neonatologie“, jejímiž autory jsou doc. MUDr. Jan Janota, Ph. D., doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, poslední pak „Laboratorní diagnostika“, dílo kolektivu pod vedením profesora Tomáše Zimy.
Jednou z knih, kterým se letos pocty v Rytířském sále dostalo, byl ediční počin edice Aeskulap medicínské divize Mladé fronty. Monografie „Neonatologie“ je praktickým manuálem poskytujícím ucelené informace o příčinách, symptomech a léčbě nejzávažnějších a nejčastějších patologických stavů novorozenců. Jak zdůraznili přítomní hodnotitelé, takto komplexně pojatá a precizně vypravená publikace daného oboru u nás nevyšla už tři desítky let.

Místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská, doc. Janota a MUDr. Hana Cabrnochová, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP.

Ohodnoťte tento článek!