Ceny za publikace v oblasti angiologie

Vítězka Přerovského ceny Jana Hirmerová a generální ředitel společnosti Servier (jež cenu sponzoruje) Pierre Boyer.

V rámci 39. angiologických dnů konaných ve dnech 27. února až 1. března v pražském hotelu Diplomat předseda České angiologické společnosti ČLS JEP MUDr. Karel Roztočil, CSc., předal výroční ceny společnosti za rok 2013.

Na návrh odborné poroty, jíž předsedala MUDr. Alena Broulíková, CSc., byla Linhartova cena za nejlepší monografii udělena za práci „Cévní sonografie: repetitorium ultrazvukové cévní diagnostiky a atlas nálezů na DVD“. Autorem práce je doc. MUDr. Milan Cholt, CSc., a vydalo ji nakladatelství Grada.

Prusíkovu cenu za nejlepší odborný článek získala MUDr. Dagmar Krajíčková, CSc., za příspěvek „Periprocedural risk and long-term outcome of intracranial angioplasty based on a single-centre experience“, který uveřejnila v časopise Vasa.

Reinišovu cenu za nejlepší odborný článek pro autory do 35 let převzal MUDr. Peter Wohlfart za článek s názvem „Arterial stiffness parameters: how do they differ?“. Jeho práce vyšla v periodiku Atherosclerosis.

Přerovského cenu za nejlepší práci s problematikou žilních onemocnění získala MUDr. Jana Hirmerová, Ph. D., za článek „Deep vein thrombosis and/or pulmonary embolism concurrent with superficial vein thrombosis of the legs: cross sectional single centre study of prevalence and risk factors“. Článek publikovala v časopise International Angiology.

Ohodnoťte tento článek!