Česká asociace sester udělila ceny Florence Nightingalové

U příležitosti Mezinárodního dne sester proběhlo ve středu 23. května v Divadle U Hasičů v Praze slavnostní předání cen Florence Nightingalové. Ceny každoročně uděluje Česká asociace sester. Cílem je poukázat na mimořádné počiny v ošetřovatelství a příbuzných odvětvích a vzdát hold těm, jež v uplynulém roce či v rámci své dlouholeté praxe významně přispěly k rozvoji oboru.
SESTRA A OŠETŘOVATELSTVÍ

Ceny Florence Nightingalové jsou každoročně udělovány u příležitosti výročí narození této anglické průkopnice moderního ošetřovatelství, která v 19. století významně přispěla k rozvoji zdravotní péče po celém světě. Ceny se udělují celkem ve čtyřech kategoriích. Nositelkami ocenění za rok 2017 se podle odborné poroty staly v uvedených kategoriích tyto nominované:

Cenu za celoživotní dílo, která se uděluje za dlouhodobý přínos oboru a za aktivní práci v České asociaci sester, získala letos Olga Mengerová, která celý svůj profesní život zasvětila práci dietní sestry a nutriční terapeutky, působila mimo jiné i v pražském IKEM a je členkou Sekce nutričních terapeutů ČAS.

Ocenění za rozvoj oboru se týká mimořádné činnosti, rozvoje a aktivity v určitém konkrétním oboru. Letos ji získala Jiřina Trávníčková, která se od roku 1973 věnuje profesi laborantky. Posledních šestnáct let působí ve výzkumných laboratořích Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Za významný pozitivní vliv a přínos pro oblast ošetřovatelství je udělována cena za rozvoj ošetřovatelství. Letos ji obdržela Eva Bystřická, vrchní sestra Hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň a vedoucí plzeňského dárcovského a náběrového centra Českého národního registru dárců dřeně.

Cena za rozvoj České asociace sester, již odborná porota uděluje za výrazný počin, rozvoj nebo propagaci České asociace sester, putovala do rukou Marie Pekařové z Fakultní nemocnice Motol, kde působí od roku 1992, poslední roky jako zdravotní sestra na kardiostimulační ambulanci.

Ceny jsou od roku 2009 pravidelně vyhlašovány prezidiem České asociace sester. Oceněna může být pouze osoba, která je členem ČAS. Ve výjimečných případech může být na ocenění „In memoriam“ navržena již nežijící osoba, která byla členem ČAS. Jména oceněných navrhují členové výborů sekcí a regionů a členové prezidia. Jednotlivé nominace následně projednává prezidium a v tajném hlasování určuje oceněné. Udělování cen je veřejné. Ceny se předávají při slavnostním setkání v rámci oslavy Mezinárodního dne sester.

Držitelky cen Florence NightingalovéSrdecne

Ohodnoťte tento článek!