Česká iniciativa pro astma pomáhá již dvacet let

Rok 2016 v oboru alergologie a klinické imunologie připomíná několik významných výročí. Jedním z nich je 20 let od vzniku České iniciativy pro astma zároveň s vyhlášením české Strategie diagnostiky, prevence a léčby průduškového astmatu v České republice.

V roce 1995 vyhlásila Globální iniciativa pro astma (GINA) pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) Globální strategii péče o astma a jeho prevenci. Dokument již nový léčebný postup plně integroval a uplatnění těchto doporučených postupů v praxi přineslo nemocným po celém světě razantní změnu kvality života i prognózy jejich nemoci. Skupina odborníků ze tří odborných společností (České společnosti alergologie a klinické imunologie, České pneumologické a ftizeologické společnosti a České společnosti fyziologie a patologie dýchání) se k této celosvětové iniciativě velmi rychle přihlásila založením České iniciativy pro astma, o. p. s. (ČIPA).
Jak na slavnostním setkání k výročí vzniku ČIPA uvedl její ředitel prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., přijetí Strategie diagnostiky, prevence a léčby průduškového astmatu v České republice byl v našich podmínkách přelomem. Je to dokument, jehož důsledné uplatňování i u nás vedlo k počátku zásadních změn ve zvládání astmatu a v jeho dlouhodobé prognóze.

Hlavní cíle ČIPA

• Informovat odbornou i laickou veřejnost o nových poznatcích v diagnostice, prevenci a léčbě astmatu a pomáhat ji uvádět do praxe.
• Iniciovat, podporovat a organizovat edukační aktivity určené nemocným, zdravotnickému personálu, specialistům i praktickým lékařům, učitelům, veřejné správě a jejím orgánům, široké veřejnosti.
• Vydávat odborné tiskové materiály, videoprogramy, organizovat semináře a mediální kampaně zaměřené na komplexní problematiku astmatu s důrazem na edukaci astmatiků.

Aktivity k odborné i laické veřejnosti

Své cíle ČIPA naplňuje různými cestami. Dále vydává postupně inovované doporučené postupy shrnující celosvětově akceptované nejnovější názory na optimální postupy při diagnostice, léčbě a prevenci astmatu. Pro laickou veřejnost byly napsány přehledné a vysvětlující brožurky a knihy a pravidelně je vydáván časopis Alergie, astma, bronchitida.
Pod garancí ČIPA byla připravena řada výukových filmů pro veřejnost i televizní pořady o astmatu. ČIPA vydává i tematické informační publikace pro laickou veřejnost (Edice ČIPA), které jsou k dispozici v běžné síti knihkupectví.
ČIPA je provozovatelem známé Pylové informační služby, s jejímiž údaji se setkáváme po většinu roku v médiích.

Vzdělávací programy

V letech 1999–2001 uspořádala ČIPA sérii 67 víkendových kurzů o astmatu s účastí více než 3000 praktických lékařů (65 % všech praktických lékařů pro děti a dorost a 38 % všech praktických lékařů pro dospělé). Tato vzdělávací aktivita přinesla významné zlepšení diagnostiky astmatu i péče o něj v primární péči. V současné době je stěžejní aktivitou vzdělávací program pro učitele mateřských, základních a středních škol. Tato série vzdělávacích seminářů probíhá po celé republice již od roku 2009 a je zaměřena na informování učitelů jak o příznacích astmatu, které mohou zachytit při svém každodenním kontaktu s dětmi, tak na řešení případných akutních a nebezpečných situací při akutních projevech astmatu nebo těžkých alergických reakcích.
Od letošního roku se ČIPA vrací opět k vzdělávacím seminářům pro praktické lékaře pro děti a dorost. Každoročně se na podzim konají výukové konference pro sestry-specialistky pracující v alergologii a klinické imunologii a v pneumologii.

Odborná setkání

ČIPA je i organizátorem řady dalších odborných setkání a aktivit. Tradičním každoročním vyvrcholením práce je květnová konference u příležitosti celosvětového Dne astmatu, jejíž součástí je odborný seminář pro lékaře. S tím souvisí i setkání s pacienty a volně přístupné informační středisko ve formě velkého stanu s možností měření plicní funkce. Regionálně jsou organizována setkání s veřejností. Členové lektorského sboru ČIPA, jichž je v současnosti 50, také oslovují laickou veřejnost formou článků v denním tisku nebo vystoupeními v rozhlase a v televizi.
Významné jsou mezinárodní kontakty. ČIPA je členem Generálního shromáždění GINA a členem Evropské federace asociací pacientů s alergií a chronickými respiračními chorobami (EFA). ČIPA připravila v minulosti i některá významná mezinárodní odborná setkání. V roce 2001 pořádala Mezinárodní pediatrický kongres o respiračních a alergických chorobách u dětí (IPRAC 2001), v roce 2006 evropskou pediatrickou konferenci alergologů a pneumologů (Paediatric Joint Meeting EAACI/ERS 2006) a také výroční konferenci EFA/ČIPA (2006).
Dvacáté výročí činnosti ČIPA, o. p. s., je příležitostí k bilancování. Od roku 1996 se v péči o astma u nás velmi mnoho změnilo. Kancelář České iniciativy pro astma, o. p. s., sídlí v Lékařském domě, Sokolská 31, tel/fax: 224 266 229, e-mail: cipa@volny.cz, www.cipa.cz.

Ohodnoťte tento článek!