Česká kardiologická společnost: v Brně již po pětadvacáté

Jubilejní XXV. výroční sjezd České kardiologické společnosti (ČKS) s mezinárodní účastí se konal ve dnech 7.-10. května 2017 v Brně.

Hlavní důraz byl kladen na edukační bloky, které navrhly asociace a pracovní skupiny. Zařazeno bylo rovněž více interaktivních sekcí a diskusí. Sjezd navštívili také zahraniční hosté, mezi nimiž nechyběl ani prezident Evropské kardiologické společnosti prof. Jeroen Bax či viceprezident prof. Stefan Anker. Jedním z hlavních témat sjezdu byla role kardiologa u nemocných s vysokým rizikem kardioembolizačních mozkových příhod.

„V dnešní době je pravděpodobně nejobtížnější získat sponzory, i když ve spolupráci s předsedou ČKS profesorem Milošem Táborským a Liduškou Klímovou se podařilo finančně výroční sjezd ČKS zajistit,“ řekl k náročnosti celé organizace prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Záštitu výročnímu sjezdu udělil premiér Bohuslav Sobotka, ministr financí Andrej Babiš i ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Další záštitu udělil rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, děkan LF J. Mayer, hejtman Jihomoravského kraje B. Šimek a primátor města Brna P. Vokřál.

Program byl nabitý

Nedělní program se nesl hlavně v duchu Členské schůze České kardiologické společnosti, České asociace pro srdeční rytmus s blokem o arytmii a sportu a České asociace srdečního selhání, jejímž tématem byl Guidelines ESC pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání. Novinky v srdečním selhání a plicní hypertenzi představilo Sympozium Kliniky kardiologie IKEM. V pondělí navázaly přednášky o hypertenzi, kardiovaskulárních zobrazovacích metodách a akutní kardiologii. Během celého programu nechyběly ani posterové sekce, a to jak lékařská, tak i nelékařská, kde své vědecké úspěchy mohli prezentovat také sestry a technici. Samostatnou pozornost si určitě zasloužily Přímé přenosy z intervenčních pracovišť – například plastika aortální chlopně z Hradce Králové, PCI u vícečetného postižení věnčitých tepen z Prahy či intervence u pacienta

s vysokých rizikem.
Pondělí představilo prezidentský blok na téma Kardiologie jako významný medicínský obor: současnost, budoucnost a dlouhodobá udržitelnost. Svou přednášku prezentovali A. Linhart, P. Widimský, P. Neužil, T. Honěk či M. Táborský. Rotunda (pavilon A1) téhož dne hostila slavnostní přednášku prof. Mgr. Jindřicha Štreita, Dr.h.c., po níž následovala vernisáž výstavy fotografií. Profesor Štreit je jedním z našich nejvýznámějších žijících fotografů. Jeho tvorba je charakterizována jako sociální či humanistická fotografie.

Sport i kultura

Jako každý rok, tak i letos se konal slavnostní galavečer, kterému ráno předcházel tradiční Kardioběh a Kardiochůze Jiřího Tomana. Závodníci odstartovali již v 6:45. Po ranní rozcvičce následoval opět maraton přednáškových bloků. Nejen kardiologové se věnovali např. myokardiálnímu postižení u neuromuskulárních chorob, kontroverzi v diagnostice a léčbě hypertrofické kardiomyopatie či bloku věnovanému České internistické společnosti.

Odborným garantem akce v rámci XXV. výročního sjezdu ČKS zaměřené na veřejnost se stal prof. Miroslav Souček z II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a kolektiv jeho spolupracovníků. Hlavním cílem bylo stanovení kardiovaskulárního rizika na základě anamnézy a zjištěných hodnot glykemie, cholesterolu a krevního tlaku.

Při křtu knihy Kardiologie. Zleva Josef Kautzner, Jiří Vítovec, Michaela Lízlerová, Miloš Táborský a Karel Novotný
Aleš Linhart představuje novou publikaci
Kmotrem knihy Akutní kardiologie byl Vladimír Staněk

Ohodnoťte tento článek!