Česká lékárnická komora slaví 25 let

Slavnostní shromáždění lékárníků u příležitosti 25. výročí založení České lékárnické komory (ČLnK) se uskutečnilo v sobotu 24. září ve Velké aule pražského Karolina.

Setkání se konalo pod záštitou rektora Univerzity Karlovy (UK) prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, a děkana Farmaceutické fakulty UK doc. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph. D.

Prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba ve svém projevu připomněl, že ČLnK byla zřízena společným zákonem s komorou lékařů a stomatologů. Uvedl, že část politického spektra se tehdy netajila nesouhlasem s kompetencemi, které byly na komory přeneseny, a s institutem povinného členství. Naštěstí situace nevedla k zásadní legislativní změně, jak řekl. „Z tohoto stavu usuzuji, že většina zákonodárců výsostné postavení ze zákona zřízených komor uznává. Lékárníci mají jedinečnou možnost určovat směr své profese. Základním posláním naší samosprávy je garantovat rozvoj svobodného povolání lékárníka, zajistit jeho odbornost, nezávislost a dodržování etických principů při výkonu povolání, které je ale spíše, stejně jako u ostatních zdravotnických profesí, celoživotním posláním. Na udržení zmíněných principů musíme trvat i v dnešní hektické době, a to bez ohledu na všudypřítomná marketingová pozlátka, která často jen deformují důležitost a hodnotu lékárenské péče v očích laické populace. Kdo jiný než erudovaný zdravotník – lékař či lékárník – musí za všech okolností zůstat respektovanou osobností, která je vždy připravena pomoci bez obchodních či jiných postranních úmyslů,“ uvedl prezident ČLnK a závěrem dodal: „Jsem velmi rád, že Česká lékárnická komora se po celou dobu své existence drží vize svobodného a důvěryhodného výkonu profese. Že se nebojí dát veřejně najevo svůj názor a je připravena své myšlenky bránit i za cenu střetu se státní, popřípadě zákonodárnou mocí.“

Prorektor UK pro vědeckou činnost doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., ve svém slově zdůraznil, že od roku 1969 je Farmaceutická fakulta UK pevnou, důležitou, významnou a hrdou součástí univerzity. A dodal, že UK přispívá českému zdravotnictví a nepřímo také lékárníkům a lékárnictví i tím, že vychovává lékaře, ale také prací chemiků, biochemiků a biologů na Přírodovědecké fakultě UK.

Slavnostní projev přednesl také viceprezident Evropského svazu lékárníků (PGEU) prof. Ilco Getov. Vyzdvihl úlohu PGEU, který hájí zájmy veřejných lékárníků při tvorbě evropské politiky, ovlivňuje evropskou lékárenskou legislativu a funguje jako otevřená platforma pro lékárníky z celé Evropy při sdílení informací a vizí pro budoucnost lékárnické profese. PGEU zastupuje lékárníky z 33 evropských států, včetně České republiky.

V rámci programu bylo 26 členů stavovské organizace oceněno Zlatým odznakem ČLnK za každodenní práci pro lékárnický stav a pěti významným osobnostem (jedné in memoriam) byla udělena medaile Honori et Merito za nezpochybnitelný přínos oboru. Slavnostní ráz shromáždění podtrhlo i hudební vystoupení Sedláčkova kvarteta. Po skončení programu si přítomní mohli prohlédnout univerzitní prostory a zavítat tak do Galerie rektorů a Vlasteneckého sálu a dále do Klubu rektora a univerzitního muzea v podzemních prostorách Karolina. Více informací a jména oceněných najdete na zdravi.euro.cz.

Významní hosté na setkání ČLnK (zleva): Viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph. D., prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba, viceprezident PGEU prof. Ilco Getov a člen představenstva ČLnK PharmDr. Martin Kopecký, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!