Česká lékařská komora oslavila 25 let od znovuzaložení

Oslava, která se vztahuje ke dni 8. 5. 1991, kdy tehdejší Národní rada přijala zákon o České lékařské komoře (ČLK), byla poděkováním všem, kdo se na budování komorové organizace spolupodíleli. ČLK udělila také další rytířský řád, a to profesoru Pavlu Pafkovi.

Prezident ČLK Milan Kubek při slavnostním projevu uvedl, že po 40 letech komunistického režimu byla v roce 1991 ustavena profesní lékařská samospráva, která mohla ideově navázat na tradice komor vznikajících na území státu od konce 19. století. „Na rozdíl od občanských sdružení a spolků vzniká ČLK jako veřejnoprávní korporace z vůle státu, který na ni zákonem přenáší část pravomocí. Stát stanoví podmínky pro výkon povolání lékaře, jednou z podmínek je i členství v ČLK,“ řekl prezident Kubek a zdůraznil, že komora vychází ze zákona subsidiarity, který je jedním z principů demokratické společnosti a respektuje právo občanů rozhodovat o svých věcech sami. Úkolem komory je oponentura politických návrhů, a jak prezident Kubek podtrhl, jako jediná lékařská organizace má sílu hájit lékaře proti vůli státu a zůstává ryze apolitickou.
Pozvání na oslavu 25. výročí přijala řada význačných hostí včetně ministra financí Andreje Babiše, náměstka ministra zdravotnictví Toma Philipa, předsedy Českomoravského odborového svazu Josefa Středuly, řada bývalých funkcionářů komory a prezidenti lékařských komor Slovenka, Německa, Polska a Maďarska. „Dvacet pět let České lékařské komory je živoucím dokladem demokratického vývoje vaší země. Jako vnější pozorovatel vás mohu ujistit, že jste udělali impozantní kus práce, zejména v profesní nezávislosti lékařů,“ uvedl na slavnosti generální tajemník Světové zdravotnické asociace dr. Otmar Kloiber.

Rytířem života

Oslava 25 let ČLK letos zahrnula také pravidelné ocenění „Rytíř lékařského stavu“, které komora uděluje svým nejvýznamnějším členům již od roku 1996. Rytířskou medaili a písemné stvrzení titulu převzal emeritní přednosta 3. chirurgické kliniky FN Motol prof. Pavel Pafko. Přední český chirurg v Česku zavedl program transplantace plic a na kontě má 100 těchto život zachraňujících operací. „Přístup profesora Pafka k medicíně jako zásadní službě nemocným a trpícím je vzorem pro ostatní lékaře. Patří sem i jeho trvalá angažovanost hovořit veřejně a otevřeně o problémech medicíny,“ řekl ČTK mluvčí ČLK Michal Sojka.
Titul prof. Pafkovi podle navrhovatelů z klatovského sdružení ČLK náleží pro zásadní postoj k medicíně i pro přímost a pochopení demokracie jako institutu nejen svobody, ale i odvahy a odpovědnosti. „Pevně stojí za životem jako nejvyšší hodnotou. Podle tohoto přesvědčení koná bez ohledu na společenské a politické preference. Právem se řadí k osobnostem rytířského chování. Tento lékař patří v duchu humanity mezi elitu našeho národa,“ uvedli navrhovatelé.

Ohodnoťte tento článek!