České eHealth existuje

Konference „eHealth Day“ již více než 10 let sdružuje odborníky, kteří zde sdílí názory a zkušenosti s elektronizací zdravotnictví. I letos zazněly novinky v postupu činnosti ministerstva zdravotnictví. Příkladem dobré elektronické praxe je informační systém Centra mezistátních úhrad (CMU).

Zájem lékařů na elektronizaci zdravotnictví představil předseda České lékařské společnosti JEP prof. Štěpán Svačina, který je členem pracovní skupiny eHealth ČLS JEP. „eHealth je pro ČLS JEP extrémně důležitou problematikou s ohledem na efektivitu zdravotnictví, zvýšení jeho kvality a bezpečnosti i pro jeho zprůhlednění,“ zdůraznil prof. Svačina s tím, že kdo ve zdravotnictví zprůhlednění nechce, se v problematice eHealth schovává za pseudoproblém ochrany dat.

ČLS JEP: Zastavte současnou podobu ePreskripce

Pracovní skupina se dlouhodobě věnuje problematice eNeschopenky nebo ePreskripce. V lednu vyústila obava ČLS JEP o další osud ePreskripce v otevřený dopis předsednictva ČLS JEP ministru zdravotnictví a Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dopis ministrovi a poslancům vlastně kopíruje obecné požadavky ČLS JEP na eHealth. Upozorňuje zejména na fakt, že v ČR neexistuje odpovídající instituce, která by byla jasným a nezpochybnitelným garantem projektů elektronického zdravotnictví a dokázala odolat klientelistickým tlakům a prosazování privátních zájmů i neuváženým zásahům politiků. ČLS JEP proto požádala, aby příslušné autority instituci založily. Dalším bodem, který v souvislosti s ePreskripcí ČLS JEP kritizuje, je zanedbání zapojení odborné i laické veřejnosti a nedostatečně transparentní řízení projektu, chybí také koordinace s jinými současnými a budoucími projekty elektronizace. Vedení odborné společnosti proto oslovené politiky vyzvalo, aby zastavili snahy zavést povinnost elektronické preskripce v její současné podobě a koncepci. „Projekt elektronické preskripce musí být znovu a nezávisle posouzen, je nutné prověřit jeho akceptovatelnost pro lékaře, lékárny i pacienty i validovat všechny související aspekty technologické, ekonomické i legislativní, a to především v kontextu se zamýšlenou národní strategií eHealth. Zasazujte se proto o urychlené projednání této strategie a její uvedení v život,“ vyzvala ČLS JEP ministra a poslance.

Ministr pro rozpočet strategie eHealth

S vytvořením požadovaného koordinačního útvaru počítá Národní strategie pro elektronické zdravotnictví (NSeZ) v gesci ministerstva. Jak uvedl Martin Zeman z oddělení poradců a strategií ministerstva zdravotnictví, ustavení Národního centra elektronického zdravotnictví, jakési eHealth agentury, by mělo zajistit především harmonizaci v oblasti eHealth. V rámci centra bude také ustanoven hlavní architekt eHealth. Zda bude centrum zřízeno mimo ministerstvo, nebo jako jeho organizační složka, Martin Zeman neuvedl. Rozhodující podle něj bude, aby subjekt organizoval činnosti elektronizace tak, aby již aktivní účastníci elektronizace mohli své činnosti vykonávat systematicky, vzájemně se sladit a nevydávat další náklady na vlastní infrastrukturu.
Jak Martin Zeman dále sdělil, počátkem února ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček schválil rozpočet NSeZ pro letošní rok v řádu desítek milionů. Ministerstvo poté začalo realizovat plán veřejných zakázek pro tuto oblast. Úřad nyní vytváří modely elektronizace pro velké i malé nemocnice, regionální sítě, zdravotní ústavy či hygienické stanice. Úředníci dostali od ministra za úkol převést části příslušné legislativy do zastřešujícího zákona, mají na to tři roky. Evropskou spolupráci s ostatními členskými státy využil Kraj Vysočina, který bude v kooperaci s ministerstvem podávat projekt na zřízení národního kontaktního místa elektronického zdravotnictví.

Příklad fungujícího eHealth

Jako „zjevení“ působí v českých podmínkách dnes již dvouletý systém Centra mezistátních úhrad (CMU), které je v rámci EU českým styčným místem pro oblast zdravotní péče a zároveň přístupovým bodem mezi českým systémem zdravotního pojištění a ostatními národními systémy v rámci EU.
Systém AP CMU pro zpracování mezinárodní zdravotně-pojistné agendy je v současnosti jediný komplexní a funkční informační systém v oblasti českého veřejného zdravotního pojištění. Je národním přístupovým bodem pro komunikaci s ostatními členskými státy a je propojen s kmenovými informačními systémy všech českých zdravotních pojišťoven i CMU. Systém zpracovává závazky a pohledávky za zdravotní péči, ale i nároky jednotlivých občanů a členů jejich rodin.
„Výjimečný je AP CMU právě tím, že se podařilo dosáhnout dohody všech zúčastněných na jednotném konceptu, metodě i financování. V současnosti se systémem pracuje 1050 registrovaných uživatelů ze všech českých zdravotních pojišťoven a zaměstnanci CMU. V loňském roce systém řešil nároky 450 tisíc pojištěnců a zpracoval závazky a pohledávky v celkové výši 4 miliard korun,“ vyhodnotil fungování AP CMU ředitel CMU Ladislav Švec s tím, že elektronický systém dostál požadavkům na zrychlení agendy, odstranil ruční zpracování stovek tisíc položek a tím i administrativní prodlevy.

eHealth v praxi

Východiskem pro tvorbu AP CMU byla podle ředitele Švece co nejvyšší efektivita – jediná počáteční investice, pouze jedna implementace, provádění změn na jediném místě a zamezení dodatečných investic po každé změně evropské legislativy. „Systém řeší všechny mezinárodní zkušenosti pojištěnců, situace, kdy začnou pracovat v cizím státě, přestěhují se po EU, končí jim národní pojištění, jsou registrováni v jiném státě nebo v jiném státě vymáhají pojistné od zaměstnavatele. Druhá část je zaměřena na fyzické zpracování všech závazků a pohledávek za péči poskytnutou v cizině i v ČR, včetně účetních dopadů,“ vysvětlil Ladislav Švec. CMU nyní s pojišťovnami jedná o zapojení poskytovatelů zdravotní péče, jimž by prostřednictvím AP CMU umožnily například registraci cizích pojištěnců, kteří se ocitnou na českém území a potřebují zdravotní péči.
Očekávanou fází systému je propojení české úrovně AP CMU s Evropou, která má nyní za úkol vystavit parametry odpovídajícího rozhraní. Nadnárodní síť systémů 28 členských států by měla být hotová do konce roku 2016. Od příštího roku tak bude ČR prostřednictvím sítě komunikovat s desítkami tisíc zdravotnických institucí.

Předseda ČLS JEP profesor Štěpán Svačina
Ředitel CMU Ladislav Švec

Ohodnoťte tento článek!