České ILCO hodnotí výsledky dvouletého projektu mezinárodní spolupráce

V prosinci 2014 končí mezinárodní projekt Život bez omezení, v němž České ILCO – dobrovolné sdružení stomiků porovnávalo kvalitu předoperační a doživotní pooperační péče o stomiky v Německu, na Slovensku a v České republice.

Projekt byl financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a za městnanost.

Úspěchy ILCO

Ve dnech 21.–22. listopadu 2014 proběhla Závěrečná mezinárodní konference, na níž byla představena zjištění z tohoto projektu. K této příležitosti je také vydána závěrečná zpráva se srovnávacími grafy péče o stomiky ve jmenovaných zemích a fotografiemi z akcí. Dále byly vydány manuály pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, pro stomiky i zdravotníky a sedmnáctijazyčný slovníček pro stomiky. Projekt je všeobecně považován za úspěšný. Pomohl například 7 stomikům v produktivním věku na trh práce.
Dalším úspěchem je pilotní projekt Smlouva mezi Českým ILCO a Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, na jejímž základě navštěvují dobrovolníci (zkušení stomici) nové pacienty v nemocnici a pomáhají tak zmírnit jejich strach z operace či ze života se stomií. České ILCO při svých cestách do Německa a na Slovensko získalo i řadu námětů jak zlepšit život stomiků v ČR. Poznatky byly zpracovány a budou uplatňovány při jednáních s ministerstvy, zdravotními pojišťovnami, distributory pomůcek a dalšími zainteresovanými organizacemi.

Cíle sdružení

České ILCO se také během realizace projektu stalo známější a uznávanější pacientskou organizací, je aktivní v Pacientské radě ministra zdravotnictví a v Pacientské radě VZP, spolupracuje s legislativci a velmi kompetentně vystupuje na nejrůznějších odborných akcích. Cílem sdružení je nejen zajistit všem stomikům „normální život“, tedy dostupnost stomických pomůcek v potřebném množství, možnost řešení případných problémů se zkušenými stoma sestrami a stoma terapeuty, ale soustředit se i na prevenci onemocnění, která k založení stomie vedou.

Ať žijí stomici

Na konferenci byla pokřtěna kniha „Ať žijí stomici“ (Maxdorf ve spolupráci s nadací T-SOFT ETERNITY), která vznikla během práce na projektu. Autoři si vzali za cíl ukázat, že pohled na život se stomií je třeba změnit, že život tím nekončí, jen se trochu promění, a také zdůraznit, že stomie je často dobrým řešením zdravotního problému. Publikaci slavnostně pokřtili Boris Hybner, Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Kromě rozhovoru s Borisem Hybnerem v knížce najdete i 21 dalších příběhů, jejichž autoři někdy vážně, jindy s mírnou nadsázkou a s humorem popisují své zkušenosti ze života se stomií.

Ohodnoťte tento článek!