Čeští kardiologové založili nový nadační fond

Jen v České republice se ročně narodí asi 500 dětí se srdeční vadou. Většinu z nich lze upravit operačním nebo katetrizačním výkonem. Jsou ovšem oblasti, kde je výskyt těchto vad mnohonásobně vyšší a účinná pomoc neexistuje. Z tohoto důvodu vznikl nadační fond Africké srdce, který chce pomáhat tam, kde není zdravotnictví na takovém stupni rozvoje jako u nás.

Nadační fond Africké srdce vznikl přímou iniciativou lékařů pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) – přednosty Kliniky kardiologie prof. MUDr. Josefa Kautznera, CSc., FESC (na snímku), a lékaře kliniky a předsedy pracovní skupiny Kardio 35 při České kardiologické společnosti (ČKS) MUDr. Michala Pazderníka. Současně fond získal podporu předsedy ČKS prof. MUDr. Miloše Táborského, Ph. D., FESC, MBA, a kardiologa MUDr. Romana Gebauera z dětské kliniky Kardiocentra v německém Lipsku.
Cílem nadačního fondu Africké srdce je předávat znalosti v oblasti kardiologie, ve které čeští odborníci patří k absolutní světové špičce. Nadační fond bude pomáhat vybraným dětským pacientům s vrozenými srdečními vadami, které by jinak nepřežily do dospělosti. „Současně chceme podporovat rozvoj vzdělanosti afrických studentů medicíny, pro které budeme v IKEM organizovat pravidelné vědecko-výzkumné stáže, tak aby mohli ve svých zemích v budoucnu účinněji pomoci“, uvedl prof. Kautzner.
Nadační fond začíná působit v Súdánu a následně rozšíří svou činnost do dalších afrických zemí. „Ve spolupráci s nadací Asante Kenya, kterou vede Lejla Abbásová, vybíráme další lokality v odlehlých oblastech Keni. I tam chce nadace Africké srdce nabízet pomocnou ruku. V následujících měsících předpokládáme vytipování dalších oblastí,“ doplnil MUDr. Pazderník.
Zdroj a více informací najdete na: africkesrdce.cz

Ohodnoťte tento článek!