Čeští muži zanedbávají prevenci rakoviny prostaty

Téměř polovina českých mužů starších 45 let nebyla nikdy na preventivní prohlídce prostaty. Prevenci zanedbávají, ačkoli si uvědomují rizika.

Nedávný průzkum agentury STEM/MARK porovnával přístup ke karcinomu prostaty u českých mužů. Data od pěti set respondentů byla sbírána v říjnu. Výsledky ukázaly, že 42 procent mužů starších 45 let nechodí na prohlídky prostaty vůbec a pouze 26 procent z nich navštívilo lékaře jednou.

Význam PSA

Většina mužů nemá o moderních postupech a diagnostice rakoviny potřebné informace. Co je prostatický specifický antigen (PSA), nevědí bezmála tři čtvrtiny respondentů. Právě ten by si měli muži po čtyřicítce nechat pravidelně testovat. „Karcinom prostaty nemá v počátcích znatelné příznaky a odhalit ho můžeme pouze vyšetřením. Díky jednoduchému krevnímu testu, který zjistí hladinu PSA, dovedeme objevit rakovinu v době, kdy ji lze vyléčit,“ vysvětluje MUDr. Jana Katolická, Ph. D. z onkologicko-chirurgického oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. V současnosti žije v České republice odhadem více než 61 tisíc mužů se zhoubným nádorem prostaty. Onemocnění se netýká jen starších mužů, ale je důležité, aby povědomí o nemoci měly i mladší ročníky.

Léčba pokročilých stadií je možná

Průzkum dále ukázal, že 40 procent mužů se domnívá, že rakovina prostaty je v raných stadiích léčitelná, v pokročilých ale pouze výjimečně. Jak se karcinom prostaty léčí, neví 46 procent dotazovaných. „Moderní léčba dokáže při včasném odhalení onemocnění zajistit pacientovi kvalitní život. Je-li však nádor odhalen v pokročilejším stadiu, vyhlídky nemocných se rapidně zhorší. Pokročili jsme však i zde – nově vyvinutá tabletová léčba prodlužuje život pacientů a má také dobrý bezpečnostní profil, vedlejší účinky jsou omezeny na minimum,“ dodává doc. MUDr. Jana Prausová, Ph. D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Ohodnoťte tento článek!