Čestné doktoráty 3. LF UK

Dvě světově významné osobnosti medicíny převzaly 15. ledna 2018 v prostorách Velké auly Karolina čestné doktoráty.

První z doktorátů Honoris causa připadl prof. Salimovi Yusufovi, D. Phil., FRCPC, FRSC, O. C. Významný kardiolog se právem označuje jako otec moderních klinických studií.
V současnosti je ředitelem Výzkumného ústavu pro zdraví populace na McMaster University v Kanadě a vedoucím Hamilton Health Sciences. V letech 2015 až 2017 byl prezidentem World Heart Federation.

Profesor Yusuf působí v oboru více než 35 let a za tu dobu se mu podařilo významně zlepšit prevenci a léčbu kardiovaskulárních onemocnění. Jeho práce v oblasti epidemiologie ve více než 80 zemích na všech obydlených kontinentech světa ukazuje, že většinu rizik srdečních infarktů a mrtvic spojuje několik shodných rizikových faktorů.
Pomohl tak zjednodušit a zpřehlednit poznatky o prevenci kardiovaskulárních onemocnění v celosvětovém měřítku.
V současné době vede největší studii, do níž je zařazeno 200 000 lidí z 25 zemí, 800 měst s vysokým, středním a nízkým příjmem, která do výzkumu kardiovaskulárních onemocnění zapojuje sociologický pohled.

„V posledních 25 letech prof. Yusuf úzce spolupracuje s českými vědci, a to zejména s kardiovaskulárními specialisty z UK. Dlouhodobá spolupráce vyústila ve 13 společných publikací v nejprestižnějších lékařských časopisech,“ řekl profesor Widimský, přední český kardiolog, přednosta 3. kardiologické kliniky a nastupující děkan 3. lékařské fakulty UK.

Druhou nominovanou osobností byl profesor Dr. med. Dr. h. c. mult.
Thomas Ruzicka, FCMA, který se narodil v Praze. Maturoval ale již v Mnichově a medicínu vystudoval na Heinrich Heine Universität v Düsseldorfu. Od roku 1993 byl přednostou Dermatologické kliniky Heinrich Heine Universität v Düsseldorfu a v roce 2006 se stal přednostou Kliniky dermatologie a alergologie na Ludwig Maximilian Universität v Mnichově. Působil a působí v redakčních radách deseti špičkových vědeckých dermatologických časopisů. Za svou výjimečnou vědeckou a organizační činnost byl jmenován čestným členem American Academy of Dermatology.
„Předmětem vědeckého zájmu doktora Ruzicky je dermatologická onkologie, fotodermatologie, a alergologie. Ve vědecké oblasti se zabývá kožními záněty a zejména problematikou atopické dermatitidy. Jeho publikace dokumentující efekt monoklonální protilátky proti receptoru pro IL-4 byla uveřejněna v prestižním medicínském časopise New England Journal of Medicine a představuje novou naději pro pacienty s těžkou formou atopického ekzému. Jeho špičkově vybavená laboratoř s dostatkem prostředků na výzkum mi na začátku devadesátých let minulého století nastartovala mou vědeckou kariéru,“ řekl profesor Arenberger, známý český kožní lékař a přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty UK.

Zdroj a foto: archiv 3. LF UK (pp)

Thomas Ruzicka
Salim Yusuf

Ohodnoťte tento článek!