Chřipka: 400× větší ohrožení pro rizikové

Chřipkou ročně onemocní 10–15 % světové populace. V době pandemie to může být až 50 %. Na její následky každý rok zemře v České republice 1500–2000 osob, což je 2–3× více, než kolik jich zemře při dopravních nehodách.

Nejohroženější skupinou jsou chronicky nemocní a senioři. Právě u nich hrozí závažný průběh onemocnění a vážné komplikace. Proto je jim doporučováno očkování, které riziko nákazy chřipkou významně snižuje. Bohužel jejich proočkovanost je v ČR pouze 25%. Do rizikové skupiny přitom patří kolem 2,5 milionu lidí. Řadí se do ní občané nad 65 let a všichni lidé s chronickým onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin, jater, diabetici a osoby s vrozenou nebo získanou poruchou imunitního systému.

Astmatici

V případě onemocnění chřipkou se u astmatiků mohou projevit záněty horních cest dýchacích, které vyvolávají exacerbace astmatu. Astmatici mají oproti běžné populaci až 120× větší riziko úmrtí na chřipku, a provází-li astma ještě kardiovaskulární onemocnění, je toto riziko vyšší dokonce až 435×. Obecně je u astmatiků s chřipkou pozorován vzestup hospitalizací, preskripce léků a počtu návštěv u lékaře. Jako nejčastější komplikace jsou uváděny záněty středouší u dětí, pneumonie

a zmíněné exacerbace astmatu. Riziko komplikací je vyšší u dětí než u dospělých. Očkování proti chřipce u astmatických dětí snižuje výskyt akutních exacerbací až o 41 %.

Diabetici

Lidé s diabetem jsou k chřipkové nákaze mnohem náchylnější. Během chřipkové sezony mají až 6× větší pravděpodobnost, že onemocní. Pro jejich organismus je jednak obtížnější se s infekcí vypořádat, jednak hrozí zhoršení jejich diabetu. Jsou častěji hospitalizováni, často se u nich rozvíjí přidružený zápal plic. Až s 3× vyšší pravděpodobností ve srovnání se zdravými osobami mohou na následky chřipky a jejích komplikací zemřít. Očkování dokáže snížit výskyt chřipkového onemocnění a až v 70 % případů zabránit případné hospitalizaci.

Kardiaci

Léčba chřipky u kardiaků je obtížnější než u ostatních, protože více tekutiny v plicích ztěžuje odstraňování chřipkového viru. Ve srovnání se zdravým člověkem je kardiak chřipkou ohrožen na životě více než 52×. Kardiakovi navíc hrozí dvojnásobně větší riziko infarktu ještě několik týdnů poté, co chřipkou onemocní. Očkování může snížit výskyt mozkových příhod o 55 % a infarktů myokardu až o 67 %.

Pacienti s CHOPN

Pacientům s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) se též doporučuje každoroční očkování proti chřipce, neboť infekce jsou častou příčinou exacerbací této nemoci. Je prokázáno, že účinnost vakcinace u těžké formy CHOPN je až 75%.

Pacienti s poruchami ledvin

U pacientů s onemocněním ledvin pravidelná vakcinace proti chřipce snižuje výskyt hospitalizací a mortalitu. Ve srovnání s neočkovanými se u očkovaných dialyzovaných osob v menší míře objevuje onemocnění chřipkou (o 13 %), méně (o 16 %) se potýkají s pneumonií a hospitalizací a rovněž se u nich snižuje míra úmrtnosti (o 30 %).

Senioři

Do ohrožené skupiny se kromě pacientů s rizikovými faktory obecně řadí i lidé starší 65 let. Proočkovanost seniorské populace v ČR se odhaduje mezi 20 a 30 %, přičemž podle doporučení Světové zdravotnické organizace by měla být minimálně 75%. Očkování proti chřipce u seniorů zmírňuje její průběh. Snižuje potřebu hospitalizace z důvodu pneumonie a chřipky až o 30–70 % a riziko úmrtí až o 80 %. V domovech důchodců je pak očkování u seniorů efektivní v prevenci chřipkové infekce v 41,9 %, v prevenci hospitalizací v 74,8 % a v prevenci úmrtí v 87,7 %.
Více na: stop-chripce.cz

Ohodnoťte tento článek!