Císařský řez na přání aneb selhání předporodní přípravy

V ČR je v současné době 94 porodnických zařízení – 13 specializovaných na intermediální péči, zejména pro předčasné porody po 32. týdnu těhotenství, a 12 perinatologických, v nichž se řeší nezávažnější těhotenské patologie, hlavně pak předčasné porody před 32. týdnem. V roce 2016 se v Česku narodilo 105 tisíc dětí a perinatální mortalita činila v loňském roce 5,01 %0.

Pravděpodobnost, že v ČR zemře žena v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím je 1:9000. Císařských řezů se loni udělalo 24,9 %, což znamená, že jejich počet poklesl a že jsme pod průměrem zemí EU (medián činí 25,2 %). Pokles byl českými odborníky velmi pozitivně přijat. „Výsledky jsou impozantní a řadí naši zemi z hlediska péče o matku a dítě mezi nejlepší státy světa. Úkolem dnešního porodnictví je tyto výsledky a úroveň udržet,“ komentuje prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., vedoucí lékař Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze.

Naprosto nezastupitelná role v péči o těhotné ženy spočívá v kurzech předporodní přípravy na bedrech porodních asistentek. Na žádost České společnosti porodních asistentek připravil tým lékařů a porodních asistentek z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (porodnice U Apolináře) unikátní program pro porodní asistentky z celé České republiky s názvem Jak naučit učit. „Pomocí dnešních informačních technologií je možné, aby porodní asistentky, jež program absolvují, získaly dovednosti jak těhotné přesně a objektivně informovat. Pro uvedené účely bylo v porodnici U Apolináře prostřednictvím Nadačního fondu Vita et futura za přispění Avent Phillips vybudováno AVE centrum,“ vysvětluje prof. Pařízek.

Porodní asistentky se zde budou vzdělávat v různých dovednostech, mimo jiné i v tom, jak informovat veřejnost, že císařský řez se má provádět jen v případě rizika ohrožení zdraví matky a/nebo dítěte. Budou muset umět vysvětlit, že zákrok je sice z hlediska matky dnes bezpečnou operací, že máme bezpečnou anestezii a bezpečné operační techniky, ale že existují krátkodobé i dlouhodobé výsledky u dětí porozených císařským řezem, které však pozitivní nejsou.

O autorovi| Zdroj: VFN

Ohodnoťte tento článek!