Členové poroty

V letošním roce přijaly místo v odborné porotě tyto významné osobnosti českého zdravotnictví: • PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester (předsedkyně poroty), • Ing. Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

• MUDr. Martin Holcát, MBA,

náměstek pro léčebně preventivní péči Fakultní nemocnice Motol,

• MUDr. Radkin Honzák, CSc.,

psychiatr, • MUDr. David Kostka, MBA, generální ředitel Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, • Mgr. Jindra Kracíková, vítězka kategorie Management a vzdělávání soutěže Sestra roku 2014,

• MUDr. Ondřej Měšťák, Ph. D.,

z Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce, • Mgr. Jana Mikulková, MBA, ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, • Maya Novackova, ředitelka odboru marketingu Agel, • Mgr. Jana Nováková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči fakultní nemocnice Motol, • JUDr. Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví ČR pro legislativu,

• Mgr. Alice Strnadová, MBA,

ředi telka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR, hlavní sestra ČR,

• prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, • Ing. Marek Třeška, Managing Director HARTMANN – RICO, a. s., • Bc. Tomáš Válek, DiS., předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků.

Ohodnoťte tento článek!