Co je nového v problematice hojení chronických i akutních ran?

Úspěšná léčba dekubitu IV. stupně u 89leté pacientky dokládá účinnost přípravků s obsahem zeolitu na hojení ran. Ten se uplatní nejen při hojení chronických ran, jako jsou proleženiny či bércové vředy, ale také u akutních a infikovaných ran.

Zeolit je hlinitokřemičitý minerál s krystalickou strukturou, jedná se o aluminiový silikát. Zeolit-jodový komplex v přípravku WoundEx profituje z toho, že jód je vázán v nanopórech zeolitu a je průběžně uvolňován ze zeolit-jódové vazby. Díky protizánětlivým vlastnostem jódu se redukují choroboplodné zárodky v ráně, snižuje se riziko infekce, a přípravek tak přispívá k rychlejšímu hojení ran. Další výhodou je rychlý nástup účinku jódu a jeho působení po celou dobu aplikace krytí. Krytí se zeolit-jódovým komplexem může být na ráně až 48 hodin v závislosti na množství exsudátu. Pokud je exsudátu velké množství a prosakuje, je nutné krytí vyměnit. Přípravek ovšem není vhodný na suché nekrotické rány, jelikož k uvolnění jódu ze zeolit-jódové vazby je nutná vlhkost.

Zeolit-jódový komplex na proleženiny – kazuistika

Příkladem úspěšného využití zeolit-jódového komplexu při léčbě dekubitů je 89letá pacientka z Nemocnice Valtice s dekubitem IV. stupně. Proleženina o velikosti 15 × 5 cm s hloubkou 2,5 cm nacházející se na bérci byla za použití přípravku WoundEx zcela zahojena během pěti měsíců. Po celou dobu léčby pacientka krytí dobře snášela, v průběhu terapie se také snížila frekvence převazů ze tří ošetření týdně na dva převazy za týden. U této pacientky bylo využito odsavné sekundární krytí, WoundEx je ovšem možné kombinovat i s kompresivní terapií.

Aplikace na krvácející rány

Krytí se zeolitem je vhodné také k ošetření povrchově krvácejících ran. Mechanismus účinku je připisován absorpčním vlastnostem zeolitu, které stojí za koncentrací srážecích faktorů a aktivací krevních destiček. I v případě aplikace na krvácející rány přispívá uvolňovaný jód k prevenci rozvoje infekce v ráně. K dalším vlastnostem zeolitu patří neutralizace toxinů, čímž přispívá k čištění ran. Důležitým faktorem v péči o chronické rány je dále rychlost hojení. Zeolit-jódový komplex podporuje tvorbu kapilár a granulační tkáně, a tím přispívá k rychlejšímu hojení. WoundEx podporuje udržování vlhkého prostředí v ráně, které obecně zkracuje dobu hojení až o 40 procent.

Možnosti využití v praxi

Široké spektrum vlastností zeolitu (antioxidant s hemostatickými, absorpčními i adsorpčními vlastnostmi) umožňuje jeho využití při hojení různých druhů ran. Zeolitjódový komplex je tedy možné doporučit v těchto případech: • odřeniny, kousnutí, řezné rány, chirurgicky ošetřené rány (kontaminované i infekcí ohrožené), • čerstvé, povrchově krvácející rány (i po ošetření svorkami či stehy), • kožní defekty u diabetiků, • povleklé, exsudující rány, • bércové vředy, • dekubity.
www.prolekare.cz Zdroje: 1. Laurino C., Palmieri B. Zeolite: „the magic stone“; main nutritional, environmental, experimental and clinical fields of application. Nutr Hosp 2015; 32 (2): 573-581.
2. WoundEx – informace o produktu. Dostupné na: www.woundex.cz/cs/produkt 3. Kaňová T. Použití WoundExu v chirurgické ambulanci Nemocnice Valtice. Chirurgická ambulance Nemocnice Valtice, s. r. o., září 2016.

Ohodnoťte tento článek!