Co přinesl, změnil a odnesl českému zdravotnictví loňský rok? Co vloni hýbalo světovou medicínou a výzkumem?

Leden

Městský soud v Praze stanovil předběžné opatření, které v lednu znemožnilo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) přístup k elektronickým aplikacím vyvinutým firmou Tronevia. Po únorovém odvolání zpřístupnil soud pro SÚKL osm z devíti aplikací. Na devátou aplikaci – eRecept připravil SÚKL později alternativní elektronické předepisování. Posléze vyhlásil soutěž o veřejnou zakázku na nový systém, kterou vyhrála společnost Solitea Business Solutions (dříve Aquasoft).
Na státní univerzitě v Boulderu v americkém státě Colorado prokázali, že světlem aktivované nanočástice jsou schopné zabít více než 90 procent bakterií rezistentních na antibiotika, jako jsou Salmonella, E. coli a stafylokok. Jen v USA infikují ročně asi 2 miliony lidí a jsou zodpovědné za nejméně 23 tisíc úmrtí.
Výzkumníci představili novou skupinu malých, tenkých elektronických senzorů, které snímají teplotu a tlak uvnitř lebky, což jsou stěžejní parametry zdravotního stavu po poranění či operaci mozku. Ty se následně, když pozbudou funkci, vstřebají. Eliminují tak nutnost další operace, která by je měla odstranit, a snižují riziko infekce a krvácení.
Výzkumníci z Washingtonské univerzity prezentovali nový kapesní mikroskop o velikosti pera, který by mohl v ordinacích lékařů a na operačních sálech rozpoznat rakovinové buňky. Zařízení poskytuje vysoce kvalitní obraz při vyšších rychlostech než stávající zařízení. Testování v klinických podmínkách začne v letošním roce.

Únor

Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze bylo otevřeno Centrum pokročilého preklinického zobrazování pro výzkum nových léčiv. Umožní komplexní vyšetření malých laboratorních zvířat mnoha různými zobrazovacími metodami. Pracoviště nabízí zcela novou tomografickou technologii zobrazování paramagnetických částic (MPI), výpočetní tomograf (CT), magnetickou rezonanci (MRI), pozitronový emisní tomograf (PET), jednofotonový výpočetní tomograf (SPECT) i optický zobrazovač.
Vědci ve Velké Británii dostali zelenou ze strany regulačních orgánů ke genetické modifikaci lidských embryí pomocí nahromaděných pravidelně rozmístěných krátkých palindromických repetic (CRISPR/ Cas) a příbuzných technik. CRISPR je prokaryotický imunitní systém, zajišťující rezistenci vůči cizím genetickým elementům, a představuje tedy formu získané imunity.

Březen

Česká lékařská komora (ČLK) počátkem března upozornila předsedu vlády Bohuslava Sobotku, že není schopna plnit úlohu garanta kvality lékařské péče ani strážce etiky výkonu zdravotnického povolání. Na vině je podle ČLK nedostatek peněz, lékařů i ostatních zdravotníků, ale také porušování platných zákonů. Komora pohrozila, že lékaři začnou striktně dodržovat zákoník práce. V dubnu pak ČLK vyhlásila akci „Zdravotnictví volá o pomoc“.
Nové studie uvádějí, že Homo floresiensis (člověk floreský), hominid přezdívaný „hobit“, zmizel asi před 50 tisíci lety. Vědci tak opravili dřívější odhad, podle něhož přežíval ještě před 13 tisíci lety. Pozůstatky se našly na indonéském ostrově Flores.

Duben

Do lékáren zamířilo první české konopí pro léčebné použití. Smluvní lékárny mohly konopí začít odebírat ze skladu od středy 23. března. Jedná se o konopí Cannabis sativa L. s obsahem THC 19 procent a CBD méně než 1 procento. První dodávka od firmy Elkoplast Slušovice měla 40 kilogramů konopí. Další várku ale musela společnost ponechat ve svých skladech, protože nedokázala konopí rozplnit do požadovaných balení. Smlouva na levné konopí od českého pěstitele skončila a SÚKL bude vypisovat novou zakázku.
Studie provedená na Univerzitě Jižní Kalifornie dospěla k závěru, že pití dokonce i malého množství kávy může významně snižovat riziko rozvoje kolorektálního karcinomu. Konzumace jednoho až dvou šálků snižuje pravděpodobnost vzniku rakoviny o 26 procent. Studie prokázala, že snížení rizika se vztahuje na kávu s kofeinem i bez kofeinu.
Vědci rozpoznávají dvojici molekulárních signálů určujících barvu pokožky a vlasů, které by mohly dát za vznik novým léčebným přípravkům k léčbě poruch tvorby kožního pigmentu, jako je například vitiligo, což je autoimunitní onemocnění, které se projevuje bílými nepravidelnými skvrnami na kůži.

Květen

Asociace zdravotnických záchranných služeb oznámila, že zdravotnickým záchranným službám v České republice chybí 400 lékařů. Vedle nedostatku kmenových i externích lékařů sužuje záchrannou službu suplování ostatních složek systému zdravotnictví a porušování zákoníku práce. Záchranky nejsou schopny svými kmenovými lékaři saturovat výpadky a mnohdy i více než polovinu lékařů tvoří externisté. Tedy ti, kteří přicházejí sloužit z nemocnic i praktických a dalších ambulancí a kteří mají oprávnění (a jsou ochotni) na záchrance pracovat. Bohužel, i externisté už postrádají energii a prostor v těchto provozech sloužit, protože svými přesčasy suplují nedostatek lékařů v domovských zařízeních.
Průzkum mezi 216 tisíci adolescenty ze všech 50 amerických států zjistil, že počet dospívajících s problémy souvisejícími s užíváním marihuany má klesající tendenci a že i její užívání je na poklesu. Uvedený trend se objevil navzdory skutečnosti, že některé americké státy přistoupily k legalizaci nebo dekriminalizaci užívání marihuany.
Výzkumníci získali nové důkazy, že beta-amyloid protein působí jako přírodní antibiotikum v mozku. Amyloidní plaky spojené s Alzheimerovou chorobou mohou být běžnou součástí imunitního systému a jejich odstranění je ve skutečnosti škodlivé.

Červen

Redakce časopisu Zdravotnictví a medicína udělila jako každoročně zvláštní ocenění vybranému studentovi/studentce za práci prezentovanou v rámci Studentské vědecké konference 1. lékařské fakulty UK. Letošní cenu získala postgraduální studentka Mgr. Eva Rubášová, která v rámci konference prezentovala pilotní studii „Výskyt ADHD u osob závislých na ilegálních návykových látkách léčených v terapeutických komunitách v České republice“. Jejím školitelem byl prof. PhDr. Michal Miovský, Ph. D., z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.
V rámci studie provedené na stanfordské klinice bylo zjištěno, že kmenové buňky podané injekčně přímo do mozku pacientů, kteří jsou v chronickém stadiu cévní mozkové příhody, obnovují již odumřelé mozkové okruhy a pomáhají pacientům znovu začít chodit. Červenec

Hlavní hygieničkou ČR se stala Mgr. Eva Gottvaldová. Nahradila ve funkci Vladimíra Valentu, který byl hlavním hygienikem od října 2012. Do výběrového řízení se přihlásily tři kandidátky. Pavlu Svrčinovou výběrová komise pro nesplnění podmínek vyřadila a nynější zástupkyně hlavního hygienika Jarmila Rážová stáhla svoji přihlášku. Nová hlavní hygienička působila od roku 2007 na Ministerstvu zdravotnictví v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví. Od listopadu 2012 pracovala pro Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu, kde měla na starosti veřejné zdraví a farmaceutické produkty. Tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček vytyčil hlavní hygieničce jako klíčový úkol zlepšování prevence před nákazou HIV a AIDS, jejichž šíření má v ČR vzrůstající tendenci.
Vědci ohlásili identifikaci sady 355 genů posledního univerzálního společného předka (LUCA – last universal common ancestor) všech živých organismů na Zemi. LUCA podle odhadů žil před 3,5-4 miliardami let. Nejpravděpodobněji to byly jednoduché mikroskopické jednobuněčné organismy podobné bakteriím, které žily ve vodě.

Srpen

Do funkce ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK) byl uveden její dosavadní lékařský náměstek a proděkan místní lékařské fakulty prof. Vladimír Palička. Ve vedení střídá prof. Romana Prymulu, jenž byl odvolán ministrem zdravotnictví kvůli střetu zájmů a který zůstává předsedou České vakcinologické společnosti. „Fakultní nemocnice Hradec Králové vždy patřila k vlajkovým lodím českého zdravotnictví a já udělám vše pro to, abychom v této ,flotile‘ měli i v budoucnu velmi dobré postavení,“ uvedl před svým jmenováním Vladimír Palička, který ve FNHK působí od roku 1984.
Prokázalo se, že aducanumab, nová lidská monoklonální protilátka, výrazně snižuje škodlivé beta-amyloidní plaky u pacientů s časným stadiem Alzheimerovy nemoci. Látka je vyvíjena společností Biogen Inc. Fáze Ib studie byla zveřejněna v srpnu 2016 a III. fáze klinické studie právě probíhá.

Září

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) spustila portál pro klienty nazvaný Moje VZP, který šesti milionům pojištěnců umožňuje on-line přístup k informacím souvisejícím s jejich pojištěním (např. kolik sami za zdravotní pojištění platí či kolik hradí jejich zaměstnavatel). Získají také informace o čerpání zdravotních služeb, které pojišťovně vykázali jejich ošetřující lékaři. Pojištěnci budou moci zpětně kontrolovat platby za péči v období předchozích deseti let a vykázané služby za čtyři roky. Portál vyvinul IT tým pojišťovny.
Pomocí nové kontroverzní metody „trojrodičovství“ se narodilo první dítě na světě. Američtí lékaři tím v Mexiku zahájili novou éru v reprodukční medicíně. Jordánským rodičům se narodil chlapeček Abrahim, který kromě DNA otce a matky má také genetický kód dárkyně. Lékaři využili metodu přenosu mitochondriální DNA.

Říjen

Zástupci praktických lékařů obhájili možnost vyjednávat nad rozvolněním preskripčních omezení. Jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví, VZP a praktickými lékaři přislíbil náměstek ministra zdravotnictví Tom Philipp a zabránil tak stávce, kterou praktici chystali. Kvůli preskripčním omezením podle praktických lékařů pendlují denně mezi jejich ordinacemi a praxí ambulantních specialistů tisíce chronických pacientů. Často potřebují recept na lék, který jim praktičtí lékaři nemohou vystavit. Upozorňují na nadbytečnou duplicitu vyšetření a následné plýtvání veřejnými penězi i časem lékařů. * Studie publikovaná na veřejné výzkumné univerzitě v Milwaukee ve státě Wisconsin ve Spojených státech amerických potvrzuje, že konzumace kofeinu může u žen snižovat riziko demence až o 36 procent. * Ukázalo se, že účinná látka nivolumab ve srovnání s chemoterapií více než zdvojnásobuje počet pacientů s rakovinou hlavy a krku, kteří přežijí déle než rok, ve srovnání s těmi, kteří byli léčeni chemoterapií. Nivolumab je prvním a jediným PD-1 inhibitorem imunitního checkpointu schváleným v Evropě, který prokázal přínos v celkovém přežití oproti standardní léčbě pacientů s pokročilým RCC.

Listopad

Během druhého čtení návrhu novely zákona o léčivech 378/2007 Sb. v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byly v rychlosti předloženy poslanecké pozměňovací návrhy, které rozpoutaly boj mezi výrobci a distributory léků na jedné a poslanci (se zdravotními pojišťovnami v zádech) na straně druhé. Dva pozměňovací návrhy (jeden na snížení maximální ceny na trh nově vstupujících biosimilars, druhý na rozvolnění distribučního procesu) podle jejich navrhovatelů uspoří finance a zamezí reexportu. Odpůrci z řad výrobců naopak upozorňují na fakt, že velmi nízké ceny českých léků a zároveň více pravomocí distributorům posílí reexport a nedostupnost léků.
Vědci z Perelmanovy fakulty medicíny Pensylvánské univerzity prokázali, že zobrazování lidského mozku pomocí funkční magnetické rezonance (fMRI) je při detekci lží podstatně účinnější než tradiční polygrafický test. Laboratorní studie ukázaly, že rezonance odhalí podvod s přesností až 90 procent. * Podle studie Americké společnosti pro výzkum rakoviny (ACS) otištěné v časopisu Lancet by v roce 2030 mohlo na rakovinu celosvětově zemřít až 5,5 milionu žen. Hlavní příčinou je hlavně vzestup počtu obyvatel, ale i jejich stárnutí (v roce 2012 podlehlo 3,5 milionu žen). Obzvlášť silně postihne nárůst počtu případů onemocnění rakovinou rozvojové země, kde se zvyšuje střední délka života, rozvíjí obezita a zároveň chybí dostatek prostředků na prevenci a léčbu.

Prosinec

Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka oznámil rok před komunálními volbami výměnu některých svých ministrů, mezi nimi také ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. Na jeho místo byl vybrán tehdejší ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík. Ten za své priority při vedení resortu označil zvyšování platů zdravotníků (10procentní zvýšení tarifů, 2000 Kč navíc pro sestry ve směnném provozu), další valorizaci plateb státu za tzv. státní pojištěnce a dohled nad rekonstrukcemi sedmi velkých přímo řízených nemocnic.
Národní zdravotnický systém Spojeného království oznámil, že deseti nevidomým pacientům budou implantovány „bionické oči“, které jim pomohou v léčbě dědičné slepoty. Jejich součástí jsou brýle s kamerou, která vysílá obraz přímo do mozku.
Zdroj: Wikipedia, Science Daily, The Guardian, BBC, University of Colorado Boulder

Ohodnoťte tento článek!