ČR se připojila ke konvenci zakazující nezákonné obstarávání orgánů

Celkem čtrnáct členských států EU podepsalo úmluvu Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány. Česká republika se zařadila mezi první signatáře této mezinárodní konvence.

Dokument je výsledkem několikaleté snahy Rady Evropy v boji proti obchodování s lidskými orgány, které se účastnili také pracovníci Ministerstva spravedlnosti ČR a zástupce Koordinačního střediska transplantací (KST). V otázkách práva, ochrany a prevence vztahujících se k oblasti transplantací je Česká republika v popředí. Všechny zásady přijaté konvence jsou již několik let zakomponovány do českého trestního zákoníku, a to i díky novele transplantačního zákona z roku 2013, na které se spolupodílelo právě i KST.

Zničené zdraví za pár eur

Na mezinárodní konferenci o boji proti nezákonnému obchodování s lidskými orgány se v Santiagu de Compostela koncem března sešlo přes 250 odborníků – lékařů, právníků a politiků -, kteří završili několikaletou snahu Rady Evropy, na jejímž konci bylo přijetí mezinárodní konvence zakazující jakoukoli formu obstarávání orgánů k transplantacím, která by byla založena na vydírání, uplácení nebo zneužití nouze. Ve skutečnosti byla ČR jednou ze 14 zemí, které dokument podepsaly jako první a ke kterým se nyní budou přidávat státy další.
Během dvoudenní konference zazněla celá řada příspěvků z mnoha zemí světa. „Vyslechli jsme příběhy zneužitých lidí z rozvojových zemí, ale vystoupili i účastníci ze zemí bohatých, kteří aktivně bojují proti tomu, aby tato praxe dále pokračovala. Byly prezentovány fotografie lidí s jizvou po vyjmuté ledvině, za kterou dostali výměnou pár set eur a zničené zdraví až do konce života. Viděli jsme desítky novinových článků a obrázků dokumentujících otřesné případy, ale došlo i na záběry ze zatýkání zdravotníků nebo zprostředkovatelů, kteří z nelegálních odběrů a transplantací bohatli,“ popisuje zástupce ředitele KST JUDr. Přemysl Frýda.

České úspěchy

Koordinační středisko transplantací se problematikou nezákonného obstarávání orgánů k transplantacím zabývá dlouhodobě. Zástupce KST se spolu s kolegy z ministerstva spravedlnosti zúčastnil v Bruselu a Štrasburku všech jednání, na nichž se přijatý mezinárodní dokument bod po bodu skládal. KST bylo také u přípravy návrhu novely transplantačního zákona, která zpřísnila podmínky pro žijící dárce právě s cílem zabránit možným snahám o získání orgánu k transplantaci mimo oficiální čekací listinu. Kromě toho se středisko zasadilo o to, aby se na českou čekací listinu nemohl dostat nikdo, kdo je už současně registrován v jiné zemi.
„Je potěšitelné, že se Česká republika aktivně zapojila do akce proti tak závažným zločinům a že byla mezi prvními signatáři konvence. A dvojnásob potěšitelná je i skutečnost, že všechny zásady boje proti nelegálnímu obchodování s lidskými orgány, které jsou v dokumentu obsaženy, byly už před několika lety zakomponovány do českého trestního zákoníku,“ dodává JUDr. Frýda. Česká republika tak v této oblasti získává respekt nejen stále rostoucím počtem provedených transplantací, ale nyní také v otázkách práva, ochrany a prevence.

Ohodnoťte tento článek!