Čtvrtina lidí je přesvědčena, že by lékárníci měli být placeni z marže

Výzkum společnost STEM/MARK, který proběhl ve spolupráci s časopisem Pharma Profit, se zaměřil mimo jiné na využívání doplňkových služeb v lékárnách, zájem klientů o inovativní lékové formy, způsob placení lékárníků či elektronickou evidenci tržeb.

Doplňkové služby a inovativní formy

Doplňkové služby, které české lékárny svým zákazníkům nabízejí, využívá pouze třetina klientů. Nejčastěji vyhledávanou doplňkovou službou je poradenství o správném užívání léčiv (28 %), klienti mají dále zájem o měření krevního tlaku (6 %, nejvíce lidé mezi 45 a 59 lety věku), dermatologické či homeopatické poradenství (obojí 5 %). Naopak konzultace týkající se odvykání kouření či snížení tělesné hmotnosti vyhledává v lékárnách pouze minimum zákazníků.
O inovativní lékové formy, jež v posledních letech nabízejí někteří výrobci léčiv, má zájem asi pětina zákazníků (častěji ženy a obyvatelé Moravy), klasické formy (tablety) pak preferuje 16 % respondentů. Celé polovině zákazníků nezáleží na tom, v jaké formě lék zakoupí (14 % oslovených neužívá žádné léky; jsou to častěji muži). Z jednotlivých inovativních forem je největší zájem o granule rozpustné v ústech, dále pak o horké nápoje a na třetím místě o želatinové bonbony. Nejméně zákazníky oslovují přípravky ve formě žvýkačky.

Jak mají být lékárníci placeni?

Více než polovina dotázaných souhlasí (22 % určitě souhlasí a 31 % spíše souhlasí) s návrhem elektronické evidence tržeb, který od dubna 2016 počítá s pokladnami on-line napojenými na ministerstvo financí kvůli eliminaci daňových úniků (týká se to i pokladen v lékárnách). Opačný názor zastává 29 % osob, 18 % respondentů nemá vyhraněný názor nebo je problematika nezajímá (častěji lidé ve věku 15-44 let a také ti s nejnižším vzděláním).
Téměř polovina (46 %) internetové populace se domnívá, že by lékárníci měli být placeni za svoji výdejní a poradenskou činnost (častěji deklarováno středoškoláky). Obecně tento názor klesá se zvyšujícím se věkem. Čtvrtina osob si naopak myslí, že lékárníci by měli být placeni spíše z marže/ ceny léků, jako je tomu v běžných prodejnách. 30 % dotázaných nemá vyhraněný názor nebo se o danou oblast nezajímá.
Internetového šetření se zúčastnilo 507 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku mezi 15 a 59 let. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 12. do 17. dubna 2015.

(Zdroj: STEM/MARK)

Ohodnoťte tento článek!